Končí na plzeňském Lochotíně kvůli dotaci velké kulturní akce?

Plzeň – Milionová rekonstrukce plzeňského amfiteátru na Lochotíně, kde se kdysi konala i legendární přehlídka Porta, zřejmě udělá přítrž velkým koncertům a festivalům. Chátrající areál pro desítky tisíc lidí teď prochází dosud největší opravou. Zaplatí ji z převážné části Evropská unie. Ta ale pro dotaci nastavila přísná pravidla a chce dát prostor hlavně regionálním umělcům.

Na Lochotíně teď nehraje hudba – jezdí tam bagry a ozývá se zvuk dalších stavebních strojů a lopat. Rekonstrukce začala po dvou letech příprav v září loňského roku, do konce letošního května musí být hotovo: „Součástí je rekonstrukce hlavní části hlediště, rekonstrukce souvisejících objektů a výstavba voliér pro dravé ptactvo, což může znamenat propojení se zoologickou zahradou. Součástí této akce jsou i terénní úpravy a výsadba zeleně,“ uvedl Pavel Šindelář (ODS), technický náměstek primátora Plzně.

Oprava celého areálu Lochotín bude stát téměř 35 milionů korun. Bez evropských peněz by se ale radnice neobešla: „Čerpáme na tuto akci finanční prostředky z evropských dotačních titulů, a to do výše 85 procent,“ konstatoval Pavel Šindelář (ODS), technický náměstek primátora Plzně.

Amfiteátr bude mít kapacitu bezmála sedmnáct tisíc lidí. Jenže podle dotačních podmínek Evropské unie se tady v následujících pěti letech budou moct konat jen akce regionálního rozsahu. Dotační podmínky vylučují komerční a nadregionální akce. 

Město Plzeň jako žadatel o dotaci mělo dvě možnosti. Buď získat dotaci až do výše 85 % nákladů, ale bez možnosti pořádat v areálu právě výše zmíněné komerční akce. A nebo žádat o dotaci jen do výše 50 % nákladů, ale s možností pořádat i akce komerční.

Obě varianty popsal Ivo Grüner (ČSSD), předseda regionální rady ROP Jihozápad: „Projekt byl pro Regionální operační program velmi zajímavý už jen tím, že navazuje na Evropské hlavní město kultury. Když jsme debatovali ještě předtím, než město vůbec tenhle projekt přihlásilo do čerpání evropských dotací, předložilo nám materiál, kde předložilo to, co by chtělo dělat: Mezinárodní folkové, metalové a další koncerty, vystoupení velkých skupin. My jsme jim rovnou řekli, že ano, že není problém, ale pak je to projekt, který zakládá veřejnou podporu, a dotační sazba je velmi odlišná od toho, když to nezakládá, když se to děje na bázi regionálních akcí, kdy projekty jsou v rámci kapel například z regionu plzeňského, kde se prezentují zahrádkáři, chovatelé, běží tam kino, není s tím asi žádný zásadní problém. Pak to nezakládá veřejnou podporu a dotační sazba je 85 procent. Město se rozhodlo, že podá projekt právě v tomto duchu, to znamená v rámci regionální kultury, a v té chvíli ten projekt tak musí být chápán, a i v současnosti tak chápán je. Bohužel město teď přišlo s tím, že by tam chtělo pořádat i ty velké akce. A my říkáme, že to je jejich rozhodnutí, nemáme s tím problém, ale pak poruší pravidla toho projektu a bohužel budou muset vrátit finanční prostředky. Pokud samozřejmě nezískají nějakou informaci  z Evropské unie, od Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu pro hospodářskou soutěž s tím, že i tyto projekty nezakládají veřejnou podporu. Pak samozřejmě i úřad regionální rady k tomu bude takto přihlížet. Ale bohužel zatím žádnou informaci o tom, že by měli nějaký expertní posudek na to, že nezakládá, nemáme, bohužel,“ dodal Ivo Grüner (ČSSD), předseda regionální rady ROP Jihozápad.


Kde se bude konat Metalfest?

Zákaz pořádat v amfiteátru na Lochotíně velké kulturní akce by se dotkl například tradičního festivalu Metalfest: „Mezinárodní hudební přehlídka Metalfest je spojená s městem Plzeň a v uplynulých 5 letech byla spojená i s amfiteátrem Lochotín. My se samozřejmě snažíme jednat s městem, abychom i v budoucích letech mohli s fanoušky navštěvovat tento skvělý prostor,“ uvedl pořadatel Metalfestu Jiří Daron.

Jiří Daron dále konstatoval, že fanoušky z celé střední Evropy v uplynulých letech učili jezdit právě do Plzně, proto by tam chtěl akci pořádat i nadále. „My samozřejmě chystáme, kdyby k tomuto nedošlo, i záložní variantu. A teď jde pouze o ten termín. Říkali jsme si s panem náměstkem Baxou, že bychom rádi toto vyhodnotili a měli třeba v půlce února stanovisko, jestli se dá pro tento mezinárodní projekt výjimka vyjednat či nikoli,“ uvedl dále pořadatel Metalfestu.

Podle Jiřího Darona jezdí hudební turisté nejen kvůli danému typu akce, ale oceňují právě i prostředí: „Svým způsobem jste v krásném “amfíku„, takže vidíte krásně na umělce, kousíček máte zoo, kam si můžete jít na prohlídku zoologické zahrady, stanovat můžete na loukách přímo před tímto areálem. A když projdete cestou, která se tady nazývá Kilometrovka, jste v historické části města Plzně a můžete jít do jakékoli kavárny, restaurace,“ řekl Jiří Daron.

Podobně teď musí uvažovat i další pořadatelé koncertů a festivalů, kteří se „nevejdou“ do podmínek stanovených dotací. Na pět let bude pro ně nově opravený amfiteátr nedosažitelný: „Bohužel, pokud poruší pravidla, jako každý jiný budou sankcionování,“ uvedl k variantě, že by se na Lochotíně i tak velká hudební akce konala, Ivo Grüner (ČSSD), předseda regionální rady ROP Jihozápad.

Areál, ve kterém například Porta probíhala od roku 1981, se podařilo opravit po šedesáti letech. Předtím byl na zavření. Teď je otázka, kdo tam bude v následujících letech vystupovat a zda jako regionální umělec dokáže alespoň z poloviny naplnit kapacitu 16 694 lidí.

Video Amfiteátr na Lochotíně se opravuje - kdo tam bude vystupovat?
video

Amfiteátr na Lochotíně se opravuje - kdo tam bude vystupovat?

/*json*/{"map":{"lat":49.76047543481043,"lng":13.36267601744387,"zoom":16,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":49.76008841489463,"lng":13.360791206359863,"type":"","description":"Amfiteátr Lochotín"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/