Táborsko má novou výstavu rozměrných hornin

Tábor - V lomu u řeky Lužnice byla zahájena výstava rozměrných hornin mapující geologický vývoj Táborska. Každý vzorek má svůj popis a je opatřen mapou s vyznačeným místem nálezu. Unikátní expozici zatím využívají především školy, ale i tak už ji zhlédly desítky návštěvníků.

Učitelé přírodopisu na táborských základních i středních školách se shodují, že jim zde podobná názorná pomůcka chyběla. Výuka zatím většinou probíhala jen jako teoretický výklad ve třídách. Nyní si žáci mohou vyzkoušet své teoretické znalosti v praxi.

„Tato expozice je ideální příležitostí jak zařadit výuku mineralogie do tématických plánů,“ domnívá se ředitel ZŠ B. Bolzana v Táboře Zdeněk Trska. Nadšení jsou i samotní žáci: „Je tu spousta zajímavých hornin, a dokonce jsem si sáhla i na vápenec z chýnovského lomu,“ uvedla žákyně Eva Drsová.

Podle Michaly Svitákové z Odboru životního prostředí v Táboře můžeme na výstavě nalézt exponáty, které reprezentují jihozápadní region. V druhé etapě jsou instalace už jen z táborského okolí.

Celá expozice ještě čeká na jeden vzácný mineralogický skvost. „Z Táborska sem chceme dát ještě poslední vzorek, který bude z Jordánské hráze,“ dodala Michala Svitáková. Dokud se ale městu nepodaří sehnat peníze na opravu její výpusti, budou si návštěvníci i studenti na poslední exponát muset počkat.

Geologická expozice se budovala více než rok a přišla na téměř tři miliony korun.