V Poběžovicích pomník padlým pohraničníkům nechtějí

Západní Čechy - Kontroverzní pomník padlým pohraničníkům zatím na Domažlicku nebude. Zastupitelé Poběžovic odmítli žádost Klubu českého pohraničí sdružujícího bývalé vojáky Pohraniční stráže. Podle zastupitelů je předlistopadová historie našich hranic natolik krvavá, že by stavba památníku byla neúctou k obětem železné opony. Bývalí vojáci nesouhlasí a hledají místo jinde.

Takhle nenápadně měl pomník vypadat, ale o to větší vyprovokoval vášně. U ostnatých drátů zemřelo při pokusu o útěk téměř pět set lidí, ale i přesto jsou bývalí vojáci přesvědčeni, že si pohraničníci památník zaslouží. Většina zastupitelů v Poběžovicích si to nemyslí. „Bachařům na Borech taky nikdo nestaví pomník, ale oni jsou aspoň tak chytří, že o to nikdy nežádali,” dodává jeden z nich.

Zastupitelé by přistoupili jedině na pomník s textem „Všem padlým na hranicích”, ale to se zase nelíbí pohraničníkům. Sami totiž před rokem protestovali proti památníku obětem železné opony u Chebu. „Já bych byl klidně proto, aby se změnil text pomníku a byl na hřbitov instalovaný,” říká starosta Poběžovic Hynek Říha. „Postavit pomník všem ochráncům hranic, to znamená postavit ho i Chodům,” myslí si Václav Volfík z Klubu českého pohraničí.

Neúspěch v Poběžovicích pohraničníky neodradil a hledají dál. Osloví postupně další vesnice na Domažlicku a mají už vytipovaná místa, kde by se jim pomník zamlouval. Jako třeba známé výhledy u Baarova památníku. Nejraději by našli soukromý pozemek. Podle Václava Volfíka by taková lokalita zajišťovala stálé místo, bez ohledu na politické změny.