Klecanští v referendu jednoznačně odmítli spalovnu kalů

Klecany - Obyvatelé Klecan odmítli v referendu plán pražského magistrátu na vybudování v katastru obce úložiště a zařízení na ekologické zpracování kalů z čistírny odpadních vod. Proti úmyslu radnice se postavilo jednoznačných 97 procent hlasujících. Výsledky referenda platí a pro město jsou závazné. Celý projekt by měl být hotový do roku 2015 a vychází na 22 miliard korun.

Klecanská část Drasty měla posloužit k výstavbě nové čistírny odpadních vod, kvůli tomu, že město Praha z kapacitních důvodů potřebuje přestavět odpadní čističku na Císařském ostrově. Místní obyvatelé ale nejdříve sepsali protestní petici a svůj nesouhlas potvrdili také v referendu. „Vadí nám na tom, že Praha si přesouvá svůj problém do Středočeského kraje, přímo do katastru Klecan a Drast,“ konstatoval starosta Klecan Ivo Krahujec (SNK).

Technologická řešení zpracovaných kalů se nabízela dvě, jedním byl vznik bioplynové stanice, druhou pak vybudování rozsáhlého komplexu kalových polí. Magistrát by pak z odpadních kalů vyráběl ekologicky palivo. Lidé v okolí se ale obávají hluku a znečištění. Martin Řivnáč z Občanského sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí říká, že obě dvě varianty by obtěžovaly okolí nesnesitelným zápachem. „Bioplynová stanice navíc má emise srovnatelné s malešickou spalovnou,“ dodává. Magistrát ale namítá, že celý objekt má být zastřešený a uzavřený, právě aby zápach nešířil.

Video Reprotáž Lucie Komňacké
video

Reprotáž Lucie Komňacké

Jaké budou skutečné dopady na životní prostředí, teď zkoumá studie EIA, která zatím posuzuje obě technologické varianty. Ani jedna z nich ale neřeší definitiví likvidaci všech odpadních látek. Do budoucna se proto uvažuje i o výstavbě spalovny.

Odpadní jímka
Odpadní jímka