Klecanští v referendu jednoznačně odmítli spalovnu kalů

Klecany - Obyvatelé Klecan odmítli v referendu plán pražského magistrátu na vybudování v katastru obce úložiště a zařízení na ekologické zpracování kalů z čistírny odpadních vod. Proti úmyslu radnice se postavilo jednoznačných 97 procent hlasujících. Výsledky referenda platí a pro město jsou závazné. Celý projekt by měl být hotový do roku 2015 a vychází na 22 miliard korun.

Klecanská část Drasty měla posloužit k výstavbě nové čistírny odpadních vod, kvůli tomu, že město Praha z kapacitních důvodů potřebuje přestavět odpadní čističku na Císařském ostrově. Místní obyvatelé ale nejdříve sepsali protestní petici a svůj nesouhlas potvrdili také v referendu. „Vadí nám na tom, že Praha si přesouvá svůj problém do Středočeského kraje, přímo do katastru Klecan a Drast,“ konstatoval starosta Klecan Ivo Krahujec (SNK).

Technologická řešení zpracovaných kalů se nabízela dvě, jedním byl vznik bioplynové stanice, druhou pak vybudování rozsáhlého komplexu kalových polí. Magistrát by pak z odpadních kalů vyráběl ekologicky palivo. Lidé v okolí se ale obávají hluku a znečištění. Martin Řivnáč z Občanského sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí říká, že obě dvě varianty by obtěžovaly okolí nesnesitelným zápachem. „Bioplynová stanice navíc má emise srovnatelné s malešickou spalovnou,“ dodává. Magistrát ale namítá, že celý objekt má být zastřešený a uzavřený, právě aby zápach nešířil.

Jaké budou skutečné dopady na životní prostředí, teď zkoumá studie EIA, která zatím posuzuje obě technologické varianty. Ani jedna z nich ale neřeší definitiví likvidaci všech odpadních látek. Do budoucna se proto uvažuje i o výstavbě spalovny.

Odpadní jímka
Odpadní jímka