Okruh přes Suchdol je trnem v oku hlavnímu hygienikovi

Praha - Hlavní hygienik ČR Michael Vít nesouhlasí s projektem výstavby vnějšího Pražského okruhu přes Suchdol. Stavba okruhu by podle studie v některých úsecích překračovala limity hluku, i přesto s projektem už v minulosti vyjádřily souhlas hygienické stanice v Praze a Středočeském kraji. Hlavní hygienik dřívější stanoviska přezkoumal a svým nynějším rozhodnutím zrušil.

Podle rozhodnutí jsou stanoviska, která se stavbou souhlasila pod podmínkou realizace některých kompenzačních opatření, v rozporu se zákonem. Podmínkou souhlasu byla mimo jiné výstavba protihlukové stěny a rozšíření hlukového pásma, kde nemusí být limity splňovány.

Z rozhodnutí hlavního hygienika Michaela Víta:

„Z výše uvedeného vyplývá, že realizací navržené stavby (včetně protihlukových opatření) nebudou dodrženy požadavky stanovené (…) zákonem o ochraně veřejného zdraví.“

Michael Vít ve svém rozhodnutí uvádí, že i po vybudování protihlukových opatření budou limity hluku na několika místech překračovány. Hygienik také nesouhlasí s vyhlášením hlukového pásma. „Orgány ochrany veřejného zdraví v případě předpokládaného překročení limitů hluku nemohou místo protihlukových opatření požadovat ochranné hlukové pásmo,“ uvedl.

Rozhodnutí hlavního hygienika vítá suchdolská radnice, která proti vedení okruhu přes své území dlouhodobě bojuje. Podle starosty Prahy-Suchdola nyní nelze vydat územní rozhodnutí pro tuto stavbu a projekt se bude muset upravit. Stanovisko hygienika si vyžádalo ministerstvo pro místní rozvoj, které posuzuje odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí pro tuto stavbu. Územní rozhodnutí vydal před dvěma lety stavební odbor pražského magistrátu. Suchdolská radnice a další odpůrci stavby se proti tomu odvolali.

„Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne v dané věci do konce příštího týdne, přičemž stanovisko ministerstva zdravotnictví, respektive jeho obsah bude v rozhodnutí zohledněn,“ uvedl mluvčí MMR Jan Štoll. Podle něj nebylo možné bez stanoviska ministerstva zdravotnictví, pod které hygienické stanice spadají, o odvoláních rozhodnout.