Zdroj radiace v Podolí nalezen - pod zemí byl kovový váleček

Praha – Podzemní zdroj zvýšeného radioaktivního záření na dětském hřišti v pražském Podolí je odhalen. Specialisté z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži vykopali malý kovový váleček. Jeho původ je zatím neznámý. Odborníci se domnívají, že by mohlo jít o radium 226, látku, která se dříve používala při léčbě rakoviny. Pracovníci ústavu předmět odvezli k prozkoumání a následné likvidaci v úložišti radioaktivních odpadů. Výsledky měření by měly být známy zítra. Podle Dany Drábové ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nicméně lidem v bezprostředním sousedství hřiště nehrozí žádné nebezpečí.

Předmět v zemi mohl ležet dlouhou dobu, protože půda nad ním byla udusaná a nenesla stopy nedávného výkopu. Podle Dany Drábové se mohlo jednat i o desítky let a nemusí se jednat o ojedinělý nález. Radium bylo od doby svého objevu v lékařství hojně používanou látkou a o jeho škodlivých účincích se až do druhé světové války mnoho nevědělo. Přesto by podle Drábové byla obrovská náhoda, kdyby se ještě něco podobného našlo.

Drábová také zdůraznila, že k přímému ohrožení zdraví by mohlo dojít pouze v případě, že by člověk strávil v bezprostřední blízkosti místa nálezu válečku desítky až stovky hodin.

Městská část Praha 4 oznámila prostřednictvím svého mluvčího Michala Sochora, že nechá preventivně prověřit všechna dětská hřiště a další veřejné prostory na svém území, aby se nic podobného neopakovalo. Lidem, kteří se obávají o zdraví své nebo svých dětí, zodpoví dotazy Státní úřad pro jadernou bezpečnost nebo Státní ústav radiační ochrany.

Místo se zvýšenou radiací objevil ve středu večer náhodně Pavel Bykov, jeden z rodičů, kteří na hřiště vodí své děti. Neobvyklé hodnoty mu ukázaly jeho multifunkční hodinky. Po ověření hodnot zavolal na krizovou linku. „Krátce před 20.00 zavolal na okresní středisko muž, který říkal, že v ulici Lopatecká v okolí Sinkulovy na Praze 4 je zvýšená radiace, že mu to ukázaly jeho hodinky,“ uvedla mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová.

Hasiči proto na místo vyslali své chemiky a ti podle Adamcové opravdu naměřili nadlimitní hodnoty radiace. Chemici hasičů ve středu večer vytyčili nebezpečnou zónu a policie uzavřela okolí. Metr od místa vyzařování naměřili chemici hasičů 500 mikrosievertů, což je pětkrát překročená hygienická norma.

Video Reportáž Jany Čermákové a Kamily Štichové
video

Reportáž Jany Čermákové a Kamily Štichové

Reportáž Jany Čermákové a Kamily Štichové

UvR 29.9.11

Rozhovor s Danou Drábovou

Události, komentáře: OZÁŘENÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ?