V Chrudimi vyčistí kontaminovanou Transportu

Chrudim – Obyvatelé Chrudimi se dočkají vyčištění kontaminovaného areálu bývalé Transporty. Zdejší půda je momentálně zamořena jedovatými, rakovinotvornými látkami, které zde zbyly po průmyslové výrobě. Odstranění této ekologické zátěže vyjde na 165 milionů korun, 150 milionů investuje Evropská unie, zbytek uhradí Pardubický kraj.

„Město Chrudim do toho nedává žádné vlastní peníze. Všechno je pokrýváno centrálními penězi ministerstva životního prostředí a zbytek, zatím patnáct milionů, je dokrýván ze strany Pardubického kraje,“ informoval místostarosta Chrudimi Miroslav Tejkl.

Vysoká investice souvisí s povahou areálu. Vedoucí odboru životního prostředí na krajském úřadě Pardubického kraje Josef Hejduk ji vysvětluje tím, že bude potřeba přistoupit k demolici objektů, v areálu se nachází i vlečka, kterou bude také potřeba odstranit. Město v těchto dnech již vybírá společnost, která se likvidace tří ohnisek kontaminace ujme.

Škodlivé látky již před lety zamořily v Chrudimi pitnou vodu. „Dominantní kontaminant jsou těkavé chlorované uhlovodíky. Některé chlorované uhlovodíky jsou karcinogeny prokázané, některé jsou potencionální,“ informoval hydrolog Jiří Unčovský. „Pardubický kraj platí ročně zhruba sedm milionů korun za provoz hydraulické clony, která zabraňuje pronikání škodlivých látek do okolní půdy,“ dodává mluvčí kraje Magdalena Navrátilová.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka