Platit za veřejné osvětlení? V Hradci možná ano

Hradec Králové - Hradecká radnice hledá úspory. Zjišťuje třeba, kde v rámci města svítí veřejné osvětlení na soukromé pozemky. A třeba už několik let. S majiteli se chce domluvit na tom, aby prosvícenou elektřinu začali městu platit.

Pozemky pod parkovištěm za závorou patří soukromé firmě. Stožáry s lampami městu. Také osvětlení na tomto místě zatím hradí veřejný rozpočet. Podle mluvčí hradeckého magistrátu Magdalény Vlčkové je takových lokalit zhruba osm. „Poskytování veřejného osvětlení je poměrně komplikované legislativně, protože se na těchto pozemcích prolíná veřejné vlastnictví s vlastnictvím magistrátu a nedá se zcela jednoznačně rozhodnout o tom, kdo by měl povinnost na těchto pozemcích svítit,“ uvedl Martin Komárek, Technické služby, Hradec Králové.

Údržba a opravy vyjdou město na další miliony

Radnice chce, aby majitelé komerčních objektů, u kterých se svítí na útraty města, začali spotřebovanou elektřinu platit. Jinak jim světla zhasne. U privatizovaných bytových domů, kde městské lampy osvětlují veřejně přístupné pasáže, je magistrát tolerantní. „Je v zájmu občanů města, aby tato místa zůstávala nadále osvětlená, nedocházelo k nárůstu kriminality nebo obecně ke snižování kvality života,“ řekl Ondřej Votroubek, Magistrát Hradec Králové.

Ondřej Votroubek, Magistrát Hradec Králové

„Víte, jak se opravuje letadlo? Začnete na jednom křídle a než dojdete zpátky, můžete začít znova. Veřejné osvětlení je něco podobného.“


Město uvažovalo i o dlouhodobém pronájmu osvětlení soukromé firmě, záměr si pak ale radní rozmysleli. Osvětlení v Hradci tvoří téměř 12 tisíc stožárů. Jen za údržbu zaplatí radnice ročně 11 miliónů korun. Dalších 19 pak za prosvícenou elektřinu.

„Největší závady jsou na tom, že jsou tam staré stožáry, které se budou muset vyměnit,“ uvedl Jaroslav Kott, občanské sdružení Světlo pro Hradec. Proto se radní rozhodli platit každý rok za obnovu stožárů a svítidel dalších 15 miliónů navíc. Investice do modernizace osvětlení v Hradci Králové radní naplánovali do roku 2030.

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera