Olomouc buduje špičkový areál pro zrakově postižené děti

Olomouc - V olomoucké čtvrti Hejčín vyrůstá špičkový výukový areál pro slabozraké děti. Přestěhují se do něho z Litovle, kam zatím chodí do speciální školy. Ta je ale ve špatném technickém stavu a neodpovídá moderním trendům ve výuce zrakově postižených.

V Základní škole profesora Václava Vejdovského je pětaosmdesát dětí. Každé z nich potřebuje individuální přístup a výuka tak není vůbec jednoduchá. Děti jsou buď slabozraké, nebo nevidí vůbec. Některé mají kombinované vady. Desetiletý Marek Trunečka se těší hlavně na novou tělocvičnu. „Tady máme takovou menší a v té nové škole bude větší tělocvična. Navíc to tam musím celé prozkoumat, to budu mít zase práce,“ těší se malý Martin. „Do školy se už opravdu těšíme, tady je to všechno zastaralé, vybydlené,“ říká učitelka Dagmar Procházková.

V Litovli chybí nejen sportovní zázemí, ale také odborné učebny nebo kabinety. Přitom do školy dojíždějí žáci z celého kraje. „V této budově jsou úpravy dost těžko proveditelné, protože jsme v památkově chráněném objektu, takže všechny ty stavební úpravy tady byly velmi komplikované, až nemožné,“ popisuje situaci ředitel ZŠ profesora Václava Vejdovského v Litovli Jiří Müller. „Tito žáci mají celou řadu speciálních potřeb. Slabozraké děti potřebují vhodné osvětlení či speciální tabuli. Pokud jde o nevidomé děti, tam je to ještě složitější. Od začátku se musí myslet nejen na vyučovací proces, ale i na prostorovou orientaci,“ dodává ředitel olomouckého TyfloCentra Jan Příborský. „Museli jsme provést celou řadu úprav. Jsou tady vodicí pruhy v podlaze, různé druhy zábran, ale přitom se to musí podobat normálnímu životu v běžné škole,“ vysvětluje Daniel Ludín, technický dozor investora.

V novém areálu, kde bude i mateřská škola, vyrůstá ojedinělý cvičný prostor. Tam se školáci také seznámí s běžným životem na ulici. „Koukáme na kolejiště, za mnou se nachází zastávka autobusová a kruhový objezd, tady jsou schody, které vedou ven,“ líčí modelovou situaci Daniel Ludín.

Děti a učitelé se do nové školy přestěhují v září, kdy tady začne výuka.

Video Reportáž Martiny Vysloužilové
video

Reportáž Martiny Vysloužilové