V historickém dole na Sokolovsku se zapařilo uhlí a hrozí požárem

Staré Sedlo (Sokolovsko) - Specialisté z Báňské záchranné služby Most likvidují doutnání hnědého uhlí v historickém dole ve Starém Sedle na Sokolovsku. Na takzvaný zápar upozornili v úterý večer obyvatelé obce, kteří viděli kouř vycházející ze zajištěného vstupu do bývalé šachty. Nyní se hasiči snaží k ohroženému uhlí dostat a předejít požáru.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které důlní dílo spravuje, již informovalo, že se zatím podařilo prohlédnout zhruba desetimetrový úsek sloje. Přístupu vzduchu dovnitř a s tím spojenému vniku záparu nyní brání provizorní sádrová zábrana, obdobná opatření vzniknou i v dědičné štole Svatého Jana Křtitele. „Pod zemí tady máme zhruba tři sloje, které nám takříkajíc ožily. Prvořadé je zabránit rozhoření uhlí,“ uvedl mluvčí MŽP Miloš Machek.

„Specialisté teď musí vymyslet řešení, jak co nejúčinněji zamezit přístupu vzduchu do místa se záparem. Záparem není nikdo přímo ohrožen,“ vysvětlil předseda Obvodního báňského úřadu pro Karlovarský kraj Miloš Matz. 

Přestože byla stará hlubinná sloj před půldruhým rokem zajištěna, nikdy nelze stoprocentně zaručit, že k uhlí nepronikne vzduch. Přítomnost kyslíku je iniciátorem záparu, při němž uhlí začne doutnat a zvyšuje se teplota. Při dosažení určité teploty přejde zápar k otevřenému hoření.

Buď se štola znovu zajistí, nebo zavalí

Definitivní řešení problému s možným rozhořením uhlí ve starých slojích pod Starým Sedlem podle ministerstva potrvá možná několik měsíců. Nejdříve je nutné zpracovat podrobnou dokumentaci a projekt postupu. Úřady tak nyní mají dvě možnosti, jak s několikakilometrovou štolou naložit - buďto ji znovu zajistí, anebo pro jistotu úplně zlikvidují.

Doutnání uhlí v dole ve Starém Sedle
Zdroj: ČT24
Autor: Jan Sokol

Okolí Starého Sedla je protkáno soustavou historických důlních děl. První zprávy o výskytu hnědého uhlí v této oblasti jsou z poloviny 16. století. Jeho dolování začalo patrně po roce 1760. Ve 20. století se u Starého Sedla uhlí dobývalo v hlubinném dole Michal, kde byla zastavena těžba v letech 1958 až 1960, stejně jako v dolech Lidice v Citicích nebo Leopold v Sadové.