Pardubická univerzita chce navázat spolupráci s Indií

Pardubice - Pardubická univerzita připravuje spolupráci s indickými vzdělávacími institucemi. Studenti i pedagogové by se tak mohli dostat na výměnné pobyty, univerzita by také mohla navázat spolupráci ve vědecko-výzkumné činnosti. Zástupci obou stran teď hledají obory, ve kterých by byla spolupráce přínosná, a hledají se i možnosti, jak výměnné pobyty zaplatit, jednou z variant je příspěvek od Evropské unie.

„Vyjednává se o možnosti spolupráce odborných pracovišť pardubické univerzity s obdobně zaměřenými vzdělávacími institucemi a vysokoškolskými pracovišti sídlícími ve městě Béngalúr, třetím nejlidnatějším městě Indie, hlavním městě padesátimilionového státu Karnátaka v jihozápadní části Indie,“ uvedla kancléřka univerzity Valerie Wágnerová.   

Tříčlenná delegace z Indie už navštívila pardubickou univerzitu a jednala s rektorem Miroslavem Ludwigem i se zástupci pěti fakult - Fakulty chemicko-technologické, Dopravní fakulty Jana Pernera, dále fakult filozofické, ekonomicko-správní a zdravotnických studií.   

Pro studenty i pedagogy  by spolupráce mohla přinést možnost práce v zahraničí, výměnu zkušeností i spolupráci na vědeckých projektech. „Jde o konkrétní spolupráci v oblasti vzájemné výměny studentů převážně doktorského studia, možnosti mobilit akademických pracovníků a spolupráci ve vědecko-výzkumné činnosti,“ uvedla Wágnerová.