V historické zástavbě Vinohrad má vyrůst sedmipatrový kolos

Praha – Na místě historického obecního dvora na Vinohradech by měl vyrůst blok sedmipatrových činžáků. Alespoň podle investora projektu. Místní obyvatelé se ale bouří, nové domy výrazně omezí bydlení v okolní zástavbě. A také z pražských Vinohrad zmizí unikátní památka a část atmosféry této historické čtvrti.

Z obecního dvora na Vinohradech má zůstat jen památkově chráněná vila a vstupní portály. Na místě hospodářských budov vyrostou sedmipatrové činžáky a zastavěný bude i dvůr. Tím dojde k zastínění bytů v okolních domech. „Dojde k poměrně významnému zatemnění okolních budov,“ řekl jeden z obyvatel okolních domů Michal Novák.

Sousedy z okolních domů zaráží i postup stavebního úřadu. Stavbu totiž nedozoruje úřad, jak je u podobných staveb běžné, ale developerem najatý stavební inspektor. Ten vydal certifikát, na jehož základě se může bourat a stavět. „Při přípravě certifikátu však autorizovaný inspektor nepostupoval tak, jak mu ukládá zákon, například nekontaktoval všechny účastníky řízení a nezabýval se námitkami, které mu byly zaslány,“ sdělil Novák. Situace je o to kurióznější, že stavební inspektor vloni zemřel a průběh stavby nikdo nedozoruje. Víc než od kontrol stavebního úřadu si tak obyvatelé slibují pomoc od soudu, k němuž podali několik žalob.

Funkci autorizovaného inspektora zavedl nový stavební zákon. Inspektor vydává po prozkoumání stavební dokumentace certifikát, na jehož základě projekt obdrží stavební povolení. Na rozdíl od stavebního úřadu v případě nesrovnalostí inspektor nemusí zastavit řízení, ale systematicky se pokusí odstranit chyby projektu. Služeb inspektora využívají hlavně developerské firmy, zejména proto, že inspektorovi za jeho služby platí.


Investor se nařčení brání, lidé z okolních domů i radnice podle něj byli včas informováni. Sousedé ale pochybují o věrohodnosti investora, který mimo jiné v Irsku, kde podniká ve stavebnictví, totiž figuruje v soudním sporu, který se týká úplatkářské aféry při dostavbě národního stadionu.

Vinohradský obecní dvůr ve Varšavské ulici je unikátní památkově chráněný areál z konce 19. století s vilou a hospodářskými budovami. Obecní dvory, které měly na přelomu devatenáctého a dvacátého století všechny pražské městské části, sloužily především hasičům, ale třeba i metařům nebo pohřební službě.

Video Reportáž Luďka Jíry
video

Reportáž Luďka Jíry