Řidiči už jezdí po kolínském obchvatu

Kolín – Řidiči se dnes poprvé projeli po obchvatu Kolína. Osmikilometrová přeložka silnice I/38 za více než dvě miliardy korun byla dnes slavnostně otevřena a uvedena do provozu. Město na tuhle chvíli čekalo čtyři desetiletí. Projekt se v posledních letech zpozdil hlavně kvůli rozvleklým jednáním s vlastníky některých pozemků.

Obchvat nahradil dosavadní trasu silnice I/38, která prochází téměř středem města. Kolínská radnice očekává, že z průtahu městem zmizí díky obchvatu nejméně třetina aut. Konečný vliv stavby na dopravu ale bude podle starosty Víta Rakušana (Změna pro Kolín) znám až za tři čtvrtě roku, do té doby podle něj nemá cenu dělat žádná zásadní dopravní opatření. „Zprovozněním bude odvedena tranzitní doprava mimo obytnou zástavbu centra Kolína, čímž dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu. Nová komunikace je v souladu také s očekávanými požadavky v oblasti plánované intenzity dopravy roce 2030,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Čermák.

Starosta Rakušan je ale přesvědčen, že trasa obchvatu není ideální, protože zvítězila kratší, levnější varianta. Lidé z příměstských částí, především ze Štítar, podle něj tvrdí, že to není obchvat v pravém slova smyslu, ale jen posunutí průtahu do jiné městské části. Chybí také návaznost na průmyslovou zónu Kolín-Ovčáry, část těžké dopravy tak ve městě zůstane. Přesto podle Rakušana i toto řešení většina lidí z Kolína uvítá a městu výrazně uleví. Možnost, že by vedl obchvat jinudy, ale nepřipouštějí silničáři. „Pokud je obchvat příliš daleko od města, pokud se snažíme vyhnout všem zastavěným oblastem, pak ho většina řidičů nevyužívá,“ poukázal Jiří Mayer z ŘSD.

Slavnostní zprovoznění kolínského obchvatu
Zdroj: ČT24

Na úseku jsou tři mimoúrovňové křižovatky, dvanáct mostů a sedm protihlukových stěn v celkové délce sedmi kilometrů. Práce, které spolufinancovala Evropská unie, se zdržely kvůli

výkupu pozemků, poblíž čtvrti Šťáralka pak budování obchvatu zkomplikovaly problémy s podložím. Stavebníci museli provést rozsáhlejší sanační práce, než původně předpokládali; obchvat se kvůli tomu podle dřívějších informací ŘSD prodražil přibližně o 40 milionů korun. „Projekt tam předpokládal nějakou míru sanace, která ve skutečnosti musela být většího rozsahu,“ uvedla Edita Novotná z firmy Strabag, která se na výstavbě podílela.

Ani s výsledkem prací nejsou Kolínští zcela spokojeni. Občanské sdružení Kolínsko se obává velkého hluku kolem silnice a dokonce již připravilo petici, která žádá nápravu. „Jsou tady v hlukových stěnách díry, jsou tady nedobře ukotvené betonové zástěny,“ shrnul výhrady ke stavbě předseda sdružení Josef Novák.

Video Reportáž Lucie Rosí
video

Reportáž Lucie Rosí

Silniční obchvat situovaný jižně od Kolína je nyní ve zkušebním provozu, dokončení celé stavby včetně kolaudace je plánováno příští rok v červnu po provedení kontrolního měření hluku. „Konečná cena tak zatím není známa, protože výstavba vlastně ještě neskončila,“ podotkla Novotná. 

Vedení města se ale již začalo zabývat starým průtahem. V centru je teď silnice, která má místy až čtyři pruhy, což radnice považuje za zbytečné. V úvahu připadá vystavět místo části silnice cyklistické stezky, parkovací stání a zelené pásy.