Výstavba domů v Modřanech pokračuje i navzdory zrušenému povolení

Praha - Developer bytových domů v Modřanech popudil tisíce obyvatel. Ti se proti projektu společnosti Central Group bouří už šest let, míra arogance teď prý ale dosáhla vrcholu. Stavební úřad zjistil, že se staví načerno.

Přestože magistrát společnosti Central Group zrušil stavební povolení na bytový komplex na rozhraní městských částí Libuš a Modřany, developer staví dál. „Ve chvíli, kdy obdržel, že nemá platné stavební povolení, tak měl práce zastavit,“ uvedla Daniela Rázková, radní MČ Praha 12, /Změna pro Prahu/. „Došlo tady k ucpání kanalizace, protože do ní nalili beton, takže jsme trpěli silným zápachem,“ uvedl Stanislav Kolář, předseda bytového družstva Papírníkova.

Developer tvrdí, že práce na parcele zastavil. Armování a betonování souvisí s nutným zajištěním stavby. „Jedná se o velkou stavební jámu, velkého rozsahu, která má vliv na geologické podloží celého okolí,“ uvedl Jiří Vajner, obchodní ředitel Central Group. Stavební úřad chce s firmou zahájit sankční řízení, udělit jí může až dvou set tisícovou pokutu. „Náš stavební dozor vyhodnotil, že ty práce nesouvisí se zabezpečením této jámy nebo stavby,“ uvedl Vladimír Cupal, vedoucí stavebního úřadu Praha 12.

Oficiálně 9, neoficiálně až 18 bytových domů

Na Obzoru, jak se čtvrti říká, má vyrůst 9 bytových domů. Podle starousedlíků jich ale bude ve skutečnosti dvakrát tolik. Léta si stěžovali na to, že Central Group zabral veřejné parkoviště a že se nestali účastníky řízení. Magistrát teď modřanským úředníkům vydané povolení otloukl o hlavu. „MČ povolila stavbu v rozporu s architektonickým záměrem, protože toto je území smíšené obchodu a služeb a ten projekt ryze bytový,“ dodal Kolář.

Obyvatelé sídliště doufají, že developera zastaví verdikt správního soudu, k němuž podali několik žalob a Central group bude muset projekt předělat. Ten už ale podniká všechny kroky k tomu, aby ve výstavbě mohl dál pokračovat.

Video Výstavba v Modřanech pokračuje načerno
video

Výstavba v Modřanech pokračuje načerno