Staré nádraží ve Veselí nad Lužnicí se loučí, velká rekonstrukce začíná

Veselí nad Lužnicí (Táborsko) – Správa železniční dopravní cesty zahájila rekonstrukci železniční trati mezi Veselím nad Lužnicí a Horusicemi. Pětikilometrový úsek částečně přeloží, zdvoukolejní a zrychlí. Součástí rekonstrukce je také rozsáhlá přestavba veselského nádraží, které přijde o současnou historickou podobu se sypanými nástupišti, vlaky budou místo nich zastupovat u dvou ostrovních nástupišť.

Modernizace trati z Veselí nad Lužnicí do Horusic, kterou dnes zahájila železniční správa, potrvá do ledna 2016. Velkou část současné jednokolejky nahradí dvoukolejná přeložka, která vznikne mezi nádražím a zastávkou ve Veselí nad Lužnicí. „Povede přes záplavové území řek Lužnice a Nežárky, proto bude v tomto úseku trať uložena na 3 až 5 metrů vysokém náspu s novým přemostěním obou řek, včetně slepého ramene. Na přeložce vznikne několik nových inundačních mostů pro zajištění odtokových poměrů v území,“ popsal mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Zaniknou přejezdy, se silnicemi se bude trať křížit mimoúrovňově, násep původní trati potom město využije jako cyklostezku. Zbytek trati z veselské zastávky do Horusic povede v současné trase, výhledově proto musí cestující očekávat výluky.

Nádraží ve Veselí patří k posledním významným železničním uzlům, kde na cestující dýchne atmosféra dávných desetiletí – pohled od nádražní budovy necloní krytá nástupiště a k vlaku se přichází přes koleje. To se ale během dalších dvou a půl roku změní, ve Veselí vzniknou dvě ostrovní nástupiště a jedno další před nádražní budovou a cestující budou k vlaku chodit podchodem. „Zastávka Veselí nad Lužnicí se také změní k nepoznání. Po zrušení dnešního úrovňového přejezdu zde budou vybudována nová vnější nástupiště. Přístup na ně zajistí nový podchod se schodišti a rampami,“ doplnil mluvčí Illiaš.

Po rekonstruované trati budou vlaky jezdit až 160kilometrovou rychlostí, kromě nových kolejí nebo trakčnímu vedení to bude možné také díky novému zabezpečovacímu zařízení. Veselí nad Lužnicí se také nevyhne stavbě protihlukových stěn. Za to vše zaplatí železniční správa 1,28 miliardy korun.

Úsek Veselí nad Lužnicí–Horusice modernizuje SŽDC současně se dvěma dalšími úseky čtvrtého tranzitního železničního koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Stavba již probíhá mezi Táborem a Sudoměřicemi u Tábora a také mezi Českými Budějovicemi a Nemanicemi.

Video Reportáž Kristiny Vrkočové
video

Reportáž Kristiny Vrkočové