Na pouť do Svaté země se vydalo na tisíc Čechů

Jeruzalém - Více než tisíc katolíků z celé České republiky se vydalo do Izraele. Čtyřdenní Národní pouť do Svaté země se tu koná poprvé po 73 letech. Poutníci postupně navštíví nejdůležitější místa spjatá se základy křesťanství. Pouť je vyvrcholením Roku víry a završením letošních oslav svatého Cyrila a Metoděje.

Pouť do Svaté země je návrat ke kořenům. Už Kosmova kronika zmiňuje pouť pražského kanovníka v roce 1090. Tradice českých národních poutí trvala až do roku 1937, pak ji přerušila válka a doba nesvobody. 

Jedním z klíčových poutních míst pro všechny křesťany je hora Blahoslavenství nad Galilejským jezerem, místo spjaté s působením Ježíše Krista. „Křesťanství je skutečně náboženstvím toho muže, Ježíše z Nazareta, který je nejvíc doložitelnou osobností starověku,“ říká pražský arcibiskup Dominik Duka.

Ode dneška až do neděle si Česká republika takříkajíc pronajme tři posvátná místa, horu Blahoslavenství, Pole pastýřů u Betléma a jeruzalémský chrám svaté Anny. Všechna mají kapacitu sotva 500 míst a národní církve v nich mohou sloužit své mše jen zcela výjimečně. 

Vyjednávání se správci chrámů trvalo rok. Třeba v případě dnešní mše u Galilejského jezera rozhodla až intervence biskupa z Nazaretu.

Video Reportáž Josefa Kvasničky
video

Reportáž Josefa Kvasničky

Reportáž Josefa Kvasničky

u 8. 11. 2013

Mše v českém jazyce zazněla přímo v centru Jeruzaléma