Pražská rotunda sv. Longina patří znovu církvi

Praha – Římskokatolická farnost u sv. Štěpána získala od státu v rámci majetkového vyrovnání zpět rotundu svatého Longina. Kulturní památku na Novém Městě nyní na základě smlouvy o výpůjčce využívá řeckokatolická církev. Novoměstská kaple patří mezi tři dochované románské rotundy v Praze.

„Stát má povinnost prošetřit žádosti církve, subjekt splnil náležitosti, úřad proto vydal majetek,“ konstatoval mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Robert Hurt. Připomněl, že zákonné podmínky pro nakládání s národními památkami platí i pro církve.

Generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub uvedl, že řeckokatolická církev bude objekt využívat i nadále. „Domnívám se, že dojde tedy k předání pouze papírově. Věřím, že řeckokatolická církev již klíče má, tak jen přibude papír, že je tento majetek zpět jezuitů,“ dodal.

Video Robert Hurt a Tomáš Holub o předání rotundy
video

Robert Hurt a Tomáš Holub o předání rotundy

Postavena byla začátkem 12. století a je nejmenší a druhou nejstarší ze tří dochovaných pražských románských rotund. Podle pověsti prý byla původně pohanskou svatyní a teprve příchod křesťanství ji změnil v katolický kostelík. Sloužila jako farní kostel starobylé osady Rybníček, obklopena hřbitovem. Dodnes jsou zde ulice Na Rybníčku a V Tůních, jejichž jména dokládají v místech bohaté vodní prameny.

Začátkem 13. století přešla rotunda do majetku řádu německých rytířů, a ti ji prodali manželce Přemysla Otakara I. Původní románská kaple, štíhlá válcová stavba zaklenutá kupolí s lucernou a apsidou, byla v 17. století na západní straně rozšířena o podélnou barokní loď.

V roce 1783 byla na základě nařízení Josefa II. zrušena jako kaple a stalo se z ní skladiště kostelního nářadí. Při výstavbě nové ulice Na Rybníčku měla být rotunda zbořena, ale Společnost Národního muzea v čele s Františkem Palackým se zasadila o její záchranu.