Vnitřní světlo Karla Malicha září v Olomouci

Olomouc - Muzeum moderního umění v Olomouci vystavuje jedinečnou kolekci kreseb a plastik Karla Malicha. Díla, která muzeum shromáždilo za více než čtvrtstoletí, reprezentují celý vývoj a zásadní tvůrčí postupy výjimečného umělce, výtvarného vizionáře a novátora. Na výstavě jsou i ukázky jeho zásadních prostorových objektů z drátů. Jeden má název Vnitřní světlo a tak se také jmenuje olomoucká výstava Karla Malicha.

Vzhledem k omezeným prostorám galerie vybrali kurátoři jen nejvýznamnější díla z Malichovy tvorby, kterou olomoucké muzeum roky sbíralo. „Zaměřili jsme se na díla, která lze považovat za jeho nejosobitější vklad do uměleckého myšlení konce 20. století,“ uvedl kurátor Ivo Binder.

Nejstarší z vystavených Malichových prací jsou kresby tuší z roku 1963. „Jsou výsledkem autorova reduktivního tvůrčího principu. Ten ho na konci šedesátých let přivedl k objektům inklinujícím k jednoduchým geometricky čitelným tvarům,“ líčil Binder. Ze stejného období jsou i dřevěné plastiky s jednobarevnou polychromií. Plastika Stříbrný koridor z roku 1970 zase reprezentuje další důležitou sérii - Koridory. „Koridory jsou pro Malicha spojovací prostory, tedy i místa, kde se protínají všechny cesty a energie, kde vznikají energetické turbulence,“ vysvětloval Binder. V té době autor pracoval také s plexisklem, což dokládá další z objektů nazvaný Projekt č. 2.

Výstava přibližuje rovněž Malichovu kreslířskou tvorbu ze sedmdesátých let. „Tužkou, později uhlem i barevnými tužkami a pastelem, zachycoval energetickou mapu běžných denních zážitků, setkání a událostí,“ líčil kurátor. A ve stejné době umělec vytvářel také rozměrné prostorové objekty z drátů. Na výstavě jsou tři z nich, které patří k nejvýznamnějším. Jmenují se Kosmické vejce, Energie a Vnitřní světlo II. Výběr z Malichovy tvorby uzavírají kresby pastelem z osmdesátých let.

Autorem výstavy je znalec českého moderního umění Karel Srp. O Malichovi napsal obsáhlou monografii a byl i spoluautorem jeho zásadní retrospektivy, která se konala v roce 2012 v Jízdárně Pražského hradu. „Výstava v Muzeu moderního umění nechce a nemůže konkurovat této velké retrospektivě. Přesto je v olomouckých sbírkách mnoho nosných položek, z nichž některé představují mezníky jeho tvorby,“ uvedl Srp. Karla Malicha považuje za nejvýznamnějšího českého umělce druhé poloviny 20. století. „Jeho široká, mnohovrstevnatá a vnitřně soustředěná práce je nosnou osou soudobého českého umění, přestože dlouhá léta zůstávala spíše na okraji zájmu veřejnosti,“ shrnul.

Výstava, kterou muzeum uspořádalo k 90. narozeninám Karla Malicha, doplňuje stálou expozici moderního umění Století relativity. Jeho práce tam budou do poloviny ledna.

Video Výstava Karla Malicha
video

Výstava Karla Malicha