Poslouchejte odborníky, ne investory, žádají odpůrci bourání nádraží

Praha, Havířov - Odpůrci demolice havířovského nádraží, které je podle předních architektů a historiků vzácnou ukázkou takzvaného bruselského stylu, demonstrovali před budovu ministerstva kultury. Na Maltézském náměstí se sešlo nejméně dvě stě protestujících, někteří s transparenty a hesly jako Vážíme si historie nebo Poslouchejte odborníky, ne investory. Ministerstvo kultury totiž uvedlo jako jeden z důvodů, proč nezařadit budovu do seznamu památek, zmařenou investici havířovského magistrátu a Českých drah, které chtějí nádraží zbourat a postavit nový dopravní terminál za 200 milionů.

Ministr kultury Daniel Hermann vyslal na ohlášenou demonstraci havířovského občanského sdružení Důl architektury svou mluvčí. Helena Markusová přečetla výňatky z odůvodnění zamítavého rozhodnutí ministerstva, které částečně uznává hodnotu interiérových prvků i skleněné plastiky výtvarníka Václava Kopeckého. Přesto celek podle úřadu nesplňuje podmínky pro památkovou ochranu, kvalita stavby podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou nepřesahuje dobový rámec a hrozba demolicí nemůže být důvodem, proč ji budově udělit. A na tom ministerstvo trvá. Návrh, že by bylo možné některé prvky stavby přenést jinam, vyvolal smích shromážděných lidí.

Architekt Josef Smutný: „Za 25 let nebylo ministerstvo schopné nastavit principy ochrany industriální a moderní architektury.“


Architekt Josef Smutný zdůraznil, že ministerstvo kultury udělilo výroční cenu za celoživotní přínos nejen autorovi mozaiky Kopeckému, ale také architektům Aleně Šrámkové, Emilu Přikrylovi, Miroslavu Masákovi a Ladislavu Lábusovi. Ti všichni, včetně Architekta roku 2014 Josefa Pleskota, podpořili stanovisko České komory architektů, která se angažuje proti bourání nádraží. „Za 25 let nebylo ministerstvo schopné nastavit principy ochrany industriální a moderní architektury,“ kritizoval Smutný.

Na demonstraci se vypravila i skupina lidí z Havířova, kteří jsou přesvědčeni, že ministerstvo jde na ruku investorovi plánovaného dopravního terminálu. „Považujeme nádraží za výjimečné, druhá taková stavba ve městě není. Také památkáři i Česká komora architektů se shodují, že budova je velmi cenná, přesto je ministerstvo neposlouchá. Chceme poukázat na tento rozpor,“ uvedla aktivistka Dorota Pavlasová. Podle předsedkyně sdružení Důl Architektury Lucie Chytilové je zřejmé, že ministerstvo se rozhoduje podle zájmu investora.

Památkový ústav podal proti zamítnutí žádosti rozklad

Ministerstvo kultury odmítlo zařadit nádraží na seznam kulturních památek opakovaně. Nyní může ještě své stanovisko změnit. Národní památkový ústav, který prezentuje přesvědčení, že havířovské nádraží patří mezi deset nejlepších poststalinistických staveb druhé poloviny 20. století, totiž podal rozklad proti zamítnutí žádosti. Rozkladová komise se musí ve lhůtě 60 dnů vyjádřit, zda je podnět oprávněný, nebo ne. Pokud argumenty odpůrců uzná, začalo by nové řízení. Zatím nemohou České dráhy, které jsou majitelem budovy, již povolenou demolici provést.

Sdružení Důl architektury bojuje proti likvidaci nádraží v Havířově od roku 2011. Získalo na svou stranu řadu odborníků, organizovalo happeningy, konference, koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, oslovilo studenty architektury, kteří vytvořili návrhy, jak prostor využívat. České dráhy tvrdí, že budova je ve špatném stavu, je předimenzová a její provoz je neúměrně drahý. Argumentuje také tím, že chce soustředit na jedno místo vlakovou, autobusovou a osobní dopravu.

Video Odpůrci demolice nádraží v Havířově protestovali v Praze
video

Odpůrci demolice nádraží v Havířově protestovali v Praze