OBRAZEM: Po pěti letech Velehrad září novotou. Díky unijním dotacím

Velehrad (Uherskohradišťsko) - Závěrečná konference dnes udělá symbolickou tečku za pětiletou rekonstrukcí areálu velehradské baziliky. Významné poutní místo, které ročně navštíví přes čtvrt milionu věřících, se dočkalo investice za 346 milionů korun. Rozsáhlý projekt Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy zahrnoval vytvoření Velehradského domu svatých Cyrila a Metoděje, opravu baziliky a nádvoří nebo kostelíka Cyrilka. Díky dvěma novým projektům, na které farnost znovu dokázala získat unijní dotace, ale zvelebování poutního místa pokračuje.

Posledních deset let velehradská farnost pracovala na velkém projektu rekonstrukce celého areálu, dotaci získala před pěti lety. Z celkových nákladů pokryjí 294 milionů korun evropské dotace, zbytek zaplatí stát.

Vedle oprav samotné baziliky a jejího nejbližšího okolí se největší balík peněz - 117 milionů korun - použil na přestavbu sýpky a koníren na Velehradský dům svatých Cyrila a Metoděje. Do nového kabátu se převlékl také kostelík Cyrilka, který dlouhá léta stál ve stínu baziliky.

Na návštěvníky čekají také nové expozice, které mapují život mučedníků ve 20. století a také historii Velehradu a bible. Nedílnou součástí je moderní průvodcovský systém, cizincům zajistí výklad zařízení, které „mluví“ o velehradském areálu v pěti jazycích. Vznik expozic stál bezmála 21 milionů korun. Věřící potěší také nové sociální zařízení.

Rozpočet projektu Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy

  • přestavba sýpky a konírny na Velehradský dům svatých Cyrila a Metoděje - 117 milionů
  • opravda nádvoří baziliky - 112 milionů
  • oprava baziliky - 48 milionů
  • vznik nových expozic (život mučedníků ve 20. století, muzeum bible a Velehradu) - 20,8 milionu
  • stavba nového sociálního zařízení - 12,5 milionu
  • oprava lapidária - 9,7 milionu
  • oprava kostelíka Cyrilka - 9,1 milionu
  • odhalení základů někdejšího opatského domu - 7,6 milionu

(zdroj: ČTK)


„Při podzemních pracích jsme neustále naráželi na nepředvídatelné nálezy - ať už na zasíťování, o kterém jsme nevěděli, po archeologické nálezy. Proto se práce pozdržely asi o tři měsíce,“ popsala koordinátorka oprav Věra Homoláčová.

Obří investice ale pro Velehrad není poslední. Farnost získala další dvě dotace v celkové hodnotě 80 milionů korun. Většina sumy jde na projekt Barokní Velehrad - v rámci něj chtějí farníci opravit vstup do areálu baziliky, opravu bočních kaplí v bazilice, oboltáří a zákristie. Doplněno má být také ozvučení, zařízení pro neslyšící a velké obrazovky. V plánu je rovněž rekonstrukce blízkého Stojanova gymnázia a kaple svatého Vendelína. Práce by měly začít na jaře a skončit nejpozději v listopadu 2015.

Už teď se Velehradští pustili do druhého projektu - stavby komunikace, která propojí růžencovou cestu ze Starého Města s areálem baziliky. Část z 6,5 milionu korun bude použita také na rekonstrukci zdi v uličce u fary a částečnou úpravu vstupu do areálu baziliky. Stavbaři by měli mít hotovo nejpozději příští rok v červnu.

Tím ale smělé plány nekončí - do budoucna by farnost chtěla ještě upravit plochu za kostelíkem Cyrilka. Vzniknout by tam mohla odpočinková zóna a parkoviště.

Video Velehrad opět vypadá jako v době své největší slávy
video

Velehrad opět vypadá jako v době své největší slávy

Poutní místo Velehrad

Bazilika na VelehraděVelehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst České republiky. V lidové tradici je ztotožňován s hlavním střediskem Velké Moravy - Veligradem. V obci se nachází nejstarší cisterciácké opatství na Moravě, které náleží od roku 1890 jezuitům a je každoročně 5. července cílem Národní pouti na Velehradě, která se koná u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje. Poutní místo v roce 1990 navštívil i papež Jan Pavel II. Do areálu ročně zavítá kolem 300 000 lidí.

V roce 1985 se na Velehrad u příležitosti Národní poutě navzdory obstrukcím ze strany státních orgánů sjelo mnohem víc lidí, než bylo za komunistického režimu zvykem (důvodem bylo kulaté 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje a také to, že se papež rozhodl udělit velehradské bazilice Zlatou růži). Projev tehdejšího ministra kultury Klusáka, který označil Cyrila a Metoděje za první komunisty a důsledně vynechával při řeči o nich přídomek svatý, vyústil v to, že byl ministr z tribuny vypískán a celá akce přerostla v jednu z největších demonstrací odporu proti komunistickému režimu za celé období normalizace.

Kde leží skutečný Veligrad, není jisté

Skutečné místo, kde se v minulosti nacházelo duchovní centrum Veligrad, nebylo zaznamenáno v žádné kronice. Archeologové se domnívají, že by Veligrad mohl ležet asi pět kilometrů od poutního místa, v blízkosti Starého Města a Uherského Hradiště. Velehradský klášter, který už ve středověku navázal na cyrilometodějské tradice, ale zůstal poutním místem. I proto zde od 13. století přetrvává odkaz obou slovanských věrozvěstů, ačkoliv přímo zde patrně Veligrad neležel.