Česko-německá novinářská cena postřehla Polákovu cestu po pobřeží

Česko-německý fond budoucnosti popáté rozdělil Česko-německé novinářské ceny reportérům, kteří svými výstupy přispívají k porozumění mezi lidmi obou zemí. Oceněno bylo osm českých i německých autorů, kteří „poutavým, nezaujatým a do souvislosti zasazeným zpravodajstvím vzbuzovali zájem o sousedy“. Cenu získaly i Postřehy odjinud Pavla Poláka věnované německému pobřeží.

Video Postřehy odjinud - Německé pobřeží očima Pavla Poláka
video

Postřehy odjinud: Německé pobřeží očima Pavla Poláka

V kategorii text porota ocenila novinářku Alexandru Mostýnovou z listu Die Tageszeitung za konfrontaci vzpomínek pamětníků z opačných táborů u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Německým čtenářům přiblížila roli spolupracovníka komunistické tajné služby Ludvíka Zifčáka. Z českých autorů obdržel cenu za text Vladimír Ševela, který v článku popsal kulturu a identitu Lužických Srbů.

Thomas Muggenthaler z veřejnoprávního Bayerischer Rundfunk obdržel cenu v kategorii audio za rozhlasovou reportáž o vzpomínkách osob, které přežily holocaust. Další cenu ve zvukové kategorii obdržel Pavel Šuba z Českého rozhlasu za reportáž o německé osadě Morgenland v Jeseníkách, jež zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946.

Další dvě ceny získali autoři multimediálních příspěvků. Z Čechů byl odměněn Pavel Polák za sérii 13 krátkých reportáží z cest podél německého pobřeží. Za německou stranu cenu získali Heike Bittnerová a Robert Jahn za dokumentární film s portréty lidí z trojmezí mezi Německem, Českem a Polskem, kteří byli kvůli náhlému uzavření hranic vzhledem k restrikcím kvůli koronavirové epidemii postaveni před obtížné výzvy.

Cena Mileny Jesenské „nikam nepatří“

Zvláštní cenu Mileny Jesenské, která se uděluje za příspěvky věnované tématům, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění nebo tolerance, obdržel Jan Beránek z České televize za dokumentární film Nikam nepatřit. Pojednává o československém letci RAF Kurtu Taussigovi.

Video Mimořádné pořady ČT24 - Nikam nepatřit
video

Nikam nepatřit: Příběhy zapomenutých českých občanů

Ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost obdržela Heidi Wolfová z česko-bavorského pohraničí. „Zasvětila svůj život tomu, aby se lidé z obou stran hranice mohli lépe poznat, a aby tak železná opona padla nejen politicky a na papíře, ale také v myšlení a vnímání lidí, kteří v těsné blízkosti hranice žijí,“ popsali organizátoři.

Česko-německá novinářská cena se uděluje textovým, rozhlasovým a multimediálním příspěvkům, které pomohly lepšímu porozumění mezi oběma národy. Oceňují se ty články a reportáže, které probouzejí zájem o sousední zemi, rozšiřují poznání o její společnosti a přibližují každodenní život lidí na druhé straně hranice. Cenu vyhlašuje a organizuje Česko-německý fond budoucnosti, jeho partnery jsou Syndikát novinářů ČR a Německý svaz novinářů.

Video Slavnostní vyhlášení Česko-německé novinářské ceny 2020
video

Záznam předávání Česko-německé novinářské ceny 2020