Ušlechtilost jenom kvete. Začínají Letní slavnosti staré hudby, protáhnou se do září

Letošní Letní slavnosti staré hudby v pražských historických prostorech zavedou posluchače na šlechtické dvory. Nejen české, ale i ve Francii, Španělsku, Itálii a Švédsku. Koncerty totiž provází téma „nobilitas“, tedy ušlechtilost. Festival zaměřený na hudbu od středověku po baroko začíná 23. července. Do přípravy programu zasáhla pandemie, rozdělen je proto na dvě části: koncerty tuzemských interpretů doplní ještě v září stará hudba v podání zahraničních souborů.

Video Studio 6
video

Ředitelka festivalu Josefína Knoblochová zve na Letní slavnosti staré hudby

„Nobilitas“ v podtitulu 21. ročníku odkazuje k urozenosti a ušlechtilosti v širokém slova smyslu a k jejich proměnám v evropské hudební kultuře. „Chtěli jsme se zaměřit na hudbu, která vznikala na objednávku elity tehdejší společnosti,“ podotýká ředitelka festivalu Josefína Knoblochová. Hudba pro šlechtu neznamenala jen zábavu, ale jejím prostřednictvím dávali šlechtici také na odiv své postavení ve společnosti. 

Zahajovací koncert v Emauzském klášteře nese název Meditatio. „Přiblíží hudbu druhé poloviny sedmnáctého století ve Francii, trojice mužských sólistů představí duchovní repertoár, který byl hrán v blízkosti francouzského krále,“ prozradila Knoblochová.

Hudební květomluva

Programem se proplétá i téma květin a přírody, jež jsou ve staré hudbě silným tématem. Například koncert Květina milosti je zasvěcený středověkým kodexům z Iberského poloostrova. Večer La rose de Paris v zahradě Trojského zámku předloží mimo jiné „girlandu“ z Pařížských kvartetů Georga Philippa Telemanna, jehož vášní vedle hudby byly i květiny.

A 6. srpna Lilium mezi trním, tedy raně barokní skladby Českého království, zakončí první část 21. ročníku provedenou převážně českými hudebníky. Festival staré duchovní i světské hudby na letošní program naváže v září, kdy vystoupí výlučně zahraniční interpreti. Znít bude například hudba věnovaná švédské královně Kristýně I.