Vteřina dějepisu: Víte, který fenomén z Prostějova odhalil krizi evropských věd?

Stal se zakladatelem nového způsobu myšlení, který dostal název fenomenologie, a sám je jedinečným „fenoménem“ filozofie dvacátého století. Inspiroval mimo jiné Jeana-Paula Sartra nebo české filozofy Jana Patočku a Erazima Koháka. V díle Krize evropských věd ukázal, jak přetechnizovaná věda ohrožuje „přirozený svět“ lidského života. Narodil se 8. dubna 1859 v moravském Prostějově a zemřel 27. dubna 1938 ve Freiburgu. Víte, o kom je řeč?