Paneláková sídliště v českých zemích

Dobrá místa k životu. Výstava představuje fenomén paneláků

Plány, dobové fotografie, typické obýváky i bytové doplňky – to vše dokumentuje fenomén panelových sídlišť. Nová výstava v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu se zabývá historií paneláků od 40. let až do útlumu jejich výstavby s koncem socialismu v Československu. Expozicí vrcholí projekt Panelová sídliště v České republice, který probíhal v posledních pěti letech.

 

Výstava celým názvem Bydliště: panelové sídliště – Plány, realizace, bydlení 1945-1989 potrvá do dvacátého května. Podle autorů chce přiblížit historii vybraných sídlišť v ČR a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvislosti, jež jejich vznik doprovázely.

Expozice vychází z pětiletého výzkumu, který se věnoval celkem 73 českým sídlištím. Zabýval se jejich historií, architekturou a designem, ale přihlížel také k poznatkům urbanismu, demografickým ukazatelům nebo možnostem památkové ochrany. 

Podle vedoucí projektu Lucie Skřivánkové výzkum ukázal, že česká sídliště jsou rozmanitá, nemusí to být nutně monotónní shluky budov, ale mají svou minulost, současnost i budoucnost a často za nimi stojí konkrétní autorský záměr. Díky výzkumu vznikla nová periodizace sídlišť, s níž se pracuje na výstavě a každý časový úsek má svou část expozice.

„Stručně řečeno, přišli jsme na to, že všechna sídliště nejsou stejná a že jsou to dobrá místa k životu.“

Mariana Kubištová

kurátorka výstavy

Autoři výstavy počátky sídlišť kladou už do 40. let. Takzvaná protosídliště byla ještě stavěná zděnou technologií, ale využívala prefabrikované prvky a principy funkcionalistického urbanismu. Socialistický realismus v 50. letech přinesl první panelové domy s historizujícími fasádami.

Pionýrská fáze (přelom 50. a 60. let) byla ve znamení experimentů s technologiemi, které vyústily v první celostátně rozšířené konstrukční systémy. V takzvané krásné fázi 60. let vznikaly architektonicky i urbanisticky nejzdařilejší soubory s širokým spektrem občanské vybavenosti a obytnými kvalitami veřejného prostoru.

Video Studio 6
video

Výstava představuje fenomén českých paneláků

Během normalizace v sedmdesátých letech byla architektura ve vleku požadavků na kvantitu a finanční úspory. Poslední fáze postmodernistických sídlišť (80. léta) zase vyrostla z kritiky nelidského prostředí obřích obytných souborů předcházející etapy.

K výstavě Bydliště: panelové sídliště je připraven cyklus přednášek, který blíže představí konkrétní příklady sídlišť, workshopy pro veřejnost nebo komentované prohlídky výstavy.