Archeologické nálezy ve Vinoři vedou k velkomoravské „top společnosti“

V pražské Vinoři objevili archeologové hroby a šperky z období Velkomoravské říše. Poblíž přemyslovského hradiště odkryli zatím zhruba patnáct lidských ostatků. U jednoho z nich našli i několik bronzových ozdob. Nálezy dokládají úzký vztah mezi raně středověkým českým státem a Velkou Moravou na přelomu 9. a 10. století. 

Video Události v kultuře
video

Archeologické nálezy ve Vinoři

Přemyslovské hradiště objevili archeologové už na konci devatenáctého století, teď ale doložili jeho mnohem starší původ a mnohem větší význam. „Historii je třeba posunout mnohem hlouběji do minulosti, do období přelomu 9. a 10. století. A právě do tohoto horizontu spadá náš nejvýznamnější objev – hrob zhruba dvanácti- až čtrnáctiletého děvčátka,“ uvedl archeolog Ivo Štefan.

Gombíky pro vyšší vrstvu

Série šperků, které odborníci v hrobu našli, dokládá vztah k nejvyšší vrstvě Velkomoravské říše. Ta zanikla na počátku 10. století. „K nejpěknějším patří čtyři velkomoravské gombíky, které byly vyrobeny z bronzu a současně zlaceny. Zlacení není vidět, ale po konzervaci ho bude možné spatřit,“ doplnil Štefan.

Gombíky z archeologického naleziště ve Vinoři
Zdroj: ČT24

Výroba jednoho šperku byla velmi nákladná a trvala i stovky hodin. „A z toho vyplývá, že na hradišti v této době sídlila nějaká opravdu top společnost, zřejmě rodina, která hradišti vládla,“ vyvozuje archeolog.

Původně archeologové zkoumali jen hradiště. Pak ale zjistili, že na přilehlém poli vyorávají zemědělci lidské ostatky. „Momentálně jsme prozkoumali zhruba patnáct hrobů. Očekáváme, že na tomto pohřebišti bylo pohřbeno celkem kolem tisíce mrtvých,“ předpokládá Ivo Štefan. Kosti nyní prozkoumají antropologové a pokusí se určit něco bližšího o jejich původu.