Za ranou malbu Františka Kupky dal kupec 42 milionů korun, výrazně více, než se čekalo

Dražba rané malby českého malíře Františka Kupky v pařížské aukční síni Christie's  značně předčila očekávání. Odhadní cena obrazu Formes allongées (Ležící formy) byla 800 000 až 1,2 milionu eur (21,6 až 32,4 milionu korun), prodán byl za 1,56 milionu eur (42,3 milionu korun). A to bez poplatku, který podle portálu síně činí 20 procent vydražené částky.

Mezi zásadní díla Františka Kupky patří i Amorfa – Dvoubarevná fuga. U slavného obrazu stojí sběratelka umění Meda Mládková
Zdroj: ČTK Autor: Turek Tomáš

Aukce ale nepřekonala prodejní cenu Kupkova obrazu Étude sur Fond Rouge (Studie na červeném pozadí), který se v roce 2013 v Londýně prodal za více než 62 milionů korun včetně poplatků, což je stávající rekord za Kupkovo dílo.

Po čtvrteční aukci se bude další Kupkovo dílo dražit v listopadu – švédská aukční síň nabízí mnohokrát reprodukované a taktéž rané dílo L'Envolée (Vzlet).

Desátá léta 20. století, kdy Kupka hledal své pojetí abstraktní malby, jsou obecně považovaná za nejsilnější, s čímž koresponduje i cena děl z této doby v případě jejich prodeje.

Za zásadní Kupkova díla, jež se zároveň považují za jedny z prvních abstraktních maleb vůbec, platí jeho Amorfa – Dvoubarevná fuga a Amorfa – Teplá chromatika, které autor v roce 1912 vystavil na Podzimním pařížském saloně. Oba jsou nyní na českém území – Fuga ve sbírkách Národní galerie v Praze, která díky odkupu děl z restituované Waldesovy sbírky vlastní reprezentativní Kupkovu kolekci. Amorfa – Teplá chromatika je ve sbírce Muzea Kampa.

Rané Kupkovy malby jsou dnes na mezinárodním aukčním trhu raritní. S výjimkou obrazu Tvar modré, který před čtyřmi lety dražila společnost Adolf Loos Apartment and Gallery, aukční prodeje zprostředkovávala vždy některá z poboček Christie's nebo Sotheby's. Tvar modré má rekord českých aukcí; včetně provize se prodal za 57,42 milionu korun.