Výstava odhaluje nenápadné umění filmových titulků

Od konce druhé světové války až do roku 1993 se v Československu natočilo 1600 filmů, ale je známo pouze 37 jmen návrhářů podoby titulků. Proměny úvodních titulků přináší výstava Typografie československých titulků v pražské galerii Czechdesign. Expozici a stejnojmennou knihu připravila studentka UMPRUM Andrea Vacovská.

Video Události v kultuře
video

Výstava odhaluje umění filmových titulků

Mezi režiséry, kterým na titulcích velmi záleželo, patří František Vláčil, Juraj Herz nebo Věra Chytilová. Slavní výtvarníci, třeba Karel Saudek, Adolf Born nebo Jan Švankmajer, se však pro práci na titulcích oslovovali málokdy. Běžní zaměstnanci barrandovských studií často nezohledňovali žánr ani obsah snímku a nad hravostí vítězila spíše vágnost.

Kdo v titulcích chybí 

Jména návrhářů titulků se navíc v titulkových listinách filmů běžně neuváděla, takže tvůrce nelze snadno dohledat. Návštěvník výstavy se přesto dozví, kteří návrháři se ve tvorbě titulků v místním měřítku prosadili. Expozice láká odborníky na tvorbu písma, ale také nadšence do grafického designu, československé kinematografie nebo techniky.

Publikace Typografie filmových titulků
Zdroj: Czechdesign
 

Dnes vznikají titulky poměrně snadno díky běžnému softwaru. Tomu však předcházelo období složité technické výroby. Výstava nabízí široký pohled na obor tvorby filmových titulků. Komentuje nejen typografii, která do jisté míry odráží atmosféru doby, ale představuje také technické prostředky, které se pro tvorbu filmových titulků používaly.

Výstava vychází z diplomové práce Andrey Vacovské v Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM v Praze. Navazuje na obsah knihy Typografie filmových titulků, kterou vydalo Nakladatelstvím UMPRUM. Expozice v pražské galerii Czechdesign potrvá do 13. července.