Konfrontace: Umění nezná hranic. Ani ty euro-arabské?

Říká se, že umění bourá bariéry, platí to i pro dnes možná nejnapjatější hranici, která spojuje a odděluje evropskou a arabskou (muslimskou) kulturu? Euro-arabskou poetiku si jako téma své Konfrontace vybral Petr Fischer. Probíral ji se dvěma Syřany, kteří se pohybují mezi oběma kulturami.

Video Konfrontace Petra Fischera - Poetica Eurabica
video

Konfrontace Petra Fischera: Poetica Eurabica

Marwan Alsolaiman, hudebník a pedagog pocházející se Sýrie, vystudoval ČVUT v Praze, do Česka se opět vrátil v druhé polovině 90. let: Jestli se globalizací rozumí, že všichni budeme zpívat to samé, jíst to samé, nejsem pro to, aby se zrušila část kultury a dosadila se za ni cizí část. Ať je to kdekoli na světě. Nejhezčí na tom je rozmanitost, aby si každý držel svou krásu od přírody. 

Charif Bahbouh, spisovatel a nakladatel, původem Syřan přišel do Československa na konci 50. let jako student filozofie: Absolutní pravda neexistuje. Muž má svou pravdu, žena má svou pravdu. I Arabové mají svou pravdu i Evropané mají svou pravdu.  Ale jak jeden vnucuje svou pravdu druhému, začne být nebezpečný. Musíme mít toleranci.