Neodvolám! zaznívá ze skleníku Pražského hradu

Pražský hrad citátem Jana Husa představuje námět výstavy současného umění, která byla sestavena z děl sedmi českých autorů, kteří tak chtějí připomenout a vzdát hold kazatelově obětování a oslavit 600. výročí jeho smrti. Čeští umělci popisují svoje pocity tváří v tvář Husovi, a snaží se tak propojit minulost s moderní dobou. Sochy a další instalace odpočívají v Empírovém skleníku na Hradě. Objekty se ptají, zdali Husova oběť nebyla zbytečná a co znamená neodvolat v soukromých dějinách každého člověka. Výstava Neodvolám bude mít začátkem července ještě druhé pokračování.
Video Pražský hrad neodvolá
video

Pražský hrad neodvolá

Mezi vystavujícími umělci se představí Zuzana Čížková, Tomáš Kůs, Josef Matoušek, Eliška Rožátová, Jiří Šuhajek, Jaroslava Švarcová a Aleš Vašíček.

„Oslovení umělci, kteří se tohoto úkolu ujali, tvoří neformální seskupení již téměř dvacet let. Nejsou spojeni generačně ani výrazovými prostředky, ale schopností, chutí a odvahou reagovat na verbální výzvy, interpretovat je, přenášet z roviny slova do výtvarného ztvárnění,“ říkají organizátoři hradní výstavy.