Stalo se v NTK: Smartphone se proměnil ve fetiš z mramoru

Jak se každodenní přítomnost smartphonů, sociálních sítí a světa internetu projevuje v současném mladém umění? Odpověď hledá výstava Generation Smart v Národní technické knihovně.
Video Výstava: Chytré telefony chytré generace
video

Výstava: Chytré telefony chytré generace

„Výstava se pokouší o pojmenování obecného jevu v nejmladším umění, a to je reflexe internetu a chytrých technologií,“ uvádí její kurátor Milan Mikuláštík. „Zatímco u net-artu vznikala umělecká díla přímo pro internet, pro postinternetové umění je typický návrat do hmotného světa. Témata a vizualita z internetu se objevují zpátky v galerii v podobě soch, obrazů a objektů.“

Ve výstavních prostorách Národní technické knihovny jsou tak od poloviny května k vidění práce více než dvaceti subjektů – jedinců i uměleckých skupin, a zastoupení nalezli i grafičtí designéři. Za výběrem vystavovatelů stojí vedle Mikuláštíka i David Kořínek z umělecké skupiny Rafani; oba vyučují na UMPRUM a při sestavování výstavy Generation Smart nutně vycházeli nejen z tematiky, kterou umělci sledují, ale i z jejich věku, který je pro prezentované objekty klíčový.

Pro nejmladší generaci totiž výrazové možnosti internetu přestaly být novem, protože používání technologie tvoří běžnou součást jejich života. To jim dává možnost virtuální realitu kriticky nahlédnout. Příkladem je soubor objektů s názvem Lesklý, černý a tvrdý; destičky z černého mramoru svým tvarem odkazují k chytrým telefonům, na rozdíl od nich ale postrádají jeho funkce – a akcentují tak povahu smartphonů jako indikátorů sociálního statusu, objektů fetišismu či šidítek, které se kvůli lpění svých majitelů přibližují k okultním talismanům.

Když mezi rajčaty zmizí obsah

„Snažili jsme se postihnout co nejširší záběr postinternetového umění, objevují se zde různé přístupy, některé jsou vážnější, jiné surfování po povrchu, jsou hrou reprezentací a citací,“ dodává Mikuláštík. Ukázkou tohoto surfování může být fotografie Martina Lukáče, snímek ruky, která mezi prsty svírá žlutá rajčátka. „Chtěl jsem zobrazit propagandu, která neprezentuje nic - prostě vytvořit reklamní fotku s prázdným obsahem. Obsah je sama forma,“ uvádí Lukáč; vlastní interpretace bezobsažné fotografie potom může být bezbřehá, počínaje hrou s motivikou socialistických reklam a konče cvičením rukou pro zaměstnance korporátů.

„Generation Smart je pokusem navázat na diskusi, která se vede v mezinárodním kontextu několik posledních let,“ doplňuje Mikuláštík. „V českém kontextu se s termínem postinternetového umění příliš nepracovalo a naším záměrem je touto výstavou naplno otevřít diskusi o této tendenci.“ Výstava v galerii NTK potrvá až do 13. června.