Národní muzeum stále bere Smrt

„Kdo jste vy, byli jsme i my, a kdo jsme my, budete i vy,“ připomínají pohřbení svým mottem návštěvníkům Národního muzea. Výstavní cyklus, který představuje smrt, umírání a vše co s nimi souvisí ze širšího pohledu, vrcholí dvěma výstavami: Smrtí a Smrtelnými slastmi, které ovšem muzeum poprvé ve své historii nedoporučuje návštěvníkům mladším osmnácti let.
Video Národní muzeum neopouští Smrt
video

Národní muzeum neopouští Smrt

„Smrt nacházíme v různých podobách všude kolem nás, a přesto toto téma často vyvolává obavy, rozpaky a většinou i strach. Chceme ukázat, že úvahy s ní spojené ale nelze z našich životů vytěsnit,“ připomíná ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Dosavadní výstavy se zamýšlely nad smrtí v umění, rituálech a tradicích napříč kulturami. Dvě nové instalace, které v Nové budově muzea cyklus zakončí, představují smrt jako odvěkou a nedílnou součást existence všeho živého.

První z výstav - s jednoznačným názvem Smrt - zapojuje umírání do koloběhu přírody od nejstarších dob. Přibližuje také způsoby pohřbívání a hledá podobu smrti - ve válkách, popravách, smrtelných nemocech a epidemiích, vraždách i sebevraždách. Z exponátů tato témata ilustrují například desítky milionů let stará čelist šelmy z období třetihor, staroegyptská mumie malého dítěte, popravčí meč z počátku 18. století či kostnice.

Smrtelné slasti, s dodatkem 18+, dávají prostor k úvahám o pošetilé chuti lidí překonávat bezpečné hranice kvůli uměle vyvolaným psychickým i fyzickým zážitkům. Dotýká se toxikomanie, prostituce a sexuality včetně její deviantní podoby. Ale také závislostí, ať už na počítačových hrách plných brutálního násilí nebo on-line pornografii. Smyslem výstavy podle jejích autorů není moralizovat a poučovat, ale nahlédnout do hloubky této problematiky, jejíž podstatou je hledání rovnováhy mezi racionálním a iracionálním.

Slasti muzeum dokládá dýmkou generála Windischgrätze, starými pornografickými ilustracemi a také šokujícími ukázkami krajních následků závislostí, například plícemi postiženými rakovinou nebo játry alkoholika.

Smrtelné slasti si návštěvníci mohou „užít“ do konce června, Smrt až do listopadu tohoto roku. Zároveň stále pokračují další výstavy z cyklu, jehož smyslem je představit smrt jako společenský fenomén ovlivňující nejrůznější aspekty lidského života.

SMRT V NÁRODNÍM MUZEU:

  • Smrt kmotřička - České muzeum hudby; do 15. června 2015
  • Onen svět - Národopisné muzeum – Musaion; do 12. července 2015
  • Rituály smrti - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur; do 20. září 2015
  • Smrt - Nová budova Národního muzea; do 8. listopadu 2015
  • Smrtelné slasti - Nová budova Národního muzea; do 21. června 2015
  • Slavné pohřby - Národní památník na Vítkově; do jara 2016
  • Brány slávy a nesmrtelnosti - Lapidárium; od 4. června 2015 do jara 2016