Kdo se směje mým strachům

Praha - Divadlo Alfred ve dvoře uvádí experimentální projekt Kdo se směje mým strachům. Projekt vznikl ve spolupráci polské skupiny Teatr Cinema a skupiny mexických herců, absolventů Diplomado Teatro del Cuerpo (DTdC). Obě skupiny se poprvé setkaly v prosinci 2005 v Michalowicích, kde se odehrál měsíční intenzivní workshop. Díky potřebě pokračovat ve společné práci vznikla COOPERATIVA GIMNÁSTICA MÉXICO-POLACA HERNÁN CORTES

Představení se odehrává jako tajně pozorované vyučování, je záznamem ze školního diáře. Myšlenky osmi cvičení postihuje osm klíčových slov - tango, dětství, demonstrace, emigrace, bajka, motorizace, láska, sebevražda. Ve scénickém výrazu splývá strach s precizností. Strach z toho, zda se podaří dosáhnout přesnosti. Bez něj se nemůže gymnastika obejít. Bez gymnastiky není naopak možné zkrotit strach. Každé představení skrývá tajemství. Nikdy není jisté, zda strach najde rozřešení. Jen my a vy se dozvíme, zda se gymnastice podařilo strach přemoci. 

Představení je o mapě vytvořené na základě banálních myšlenek a fragmentace. V tomto prostoru je sedm herců a hudebníků uvězněno ve svých výtvorech. Jsou odsouzeni je neustále opakovat tak, jak bylo původně koncipováno. Tak budou nuceni najít útočiště ve své paměti a vracet se k pohnutkám a pocitům, které je vedly k vytvoření těchto děl. Jedině tak budou schopni dosáhnout cíle: zkrotit vlastní strach.

Divadlo Teatr Cinema založil v roce 1992 Zbigniew Szumski. Styl Teatra Cinema lze charakterizovat jako energickou poezii mezi normálností a abstrakcí, inspirovanou obrazy René Magritta, texty Samuela Becketta a uměním dadaistů. Teatr Cinema se považuje za jedno z mezinárodně nejproslulejších divadelních scén Polska.

Jerzy Lukosz, jeden z nejlepších současných polských autorů a dramatiků, řekl o Teatru Cinema toto: „Někdo kdysi řekl, že 99 procent toho, co se nazývá uměním, není umění. Pokud mohu něco říci s naprostou jistotou, pak říkám, že dílo Teatru Cinema patří mezi to jedno procento, které si skeptici vyhradili pro umění. Kantor i Marthaler jsou zde v dobré společnosti.“

Holešovické divadlo Alfred ve dvoře funguje jako stagiona a poskytuje prostor umělcům, kteří svou tvorbou přesahují jednotlivé umělecké disciplíny a pracují projektovým způsobem. Alfred ve dvoře je scénou pro „nové divadlo“, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty. Prezentuje současné trendy z oblasti živého umění.

ALFRED VE DVOŘE - Kdo se směje mým strachům: úterý 6. a středa 7. května ve 20h. Fr. Křížka 36, Praha 7.