Financování kultury je ve slepé uličce

Praha - Ve čtvrtek 26. března se v Praze sejdou odborníci z celého světa, aby na Fóru pro kreativní Evropu diskutovali o tom, jak více propojit kulturu s ekonomikou. Na 25. března, den před zahájením fóra, je ohlášena demonstrace iniciativy Za Česko kulturní, s cílem upozornit na fakt, že kultura je v ČR financovaná málo a špatně. Nad problematikou financování kultury ze státního rozpočtu se ve Studiu 6 ČT24 sešli Yvonna Keuzmannová, ředitelka přehlídky Tanec Praha, a ministr kultury Václav Jehlička.

„Šance na navýšení financí pro kulturu je velmi malá, protože si musí všichni uvědomit, že svět prochází hospodářskou krizí, Českou republiku nevyjímaje. Státní pokladna se neplní tak, jak jsme si někdy před rokem představovali. Tato vláda i ministerstvo kultury, podle mého názoru, pro kulturu obecně i pro tzv. živou kulturu, jako je divadlo nebo tanec, udělaly dost. Loňský rok 2008 byl ekonomicky mimořádně úspěšný a také na kulturu šlo poměrně dost peněz. To samé nelze očekávat od tohoto roku, protože především v důsledku celosvětové ekonomické krize došlo ke zmrazení výdajů, a to včetně kultury,“ zahájil rozhovor Jehlička.

Bývalá členka grantové komise při Ministerstvu kultury ČR Yvonna Kreuzmannová oponovala: „Je naprosto logické, že všichni musíme přistoupit na to, že krize se projevuje i v rozpočtu, který se týká kultury. Ale letošní rozpočet je sestaven tak, že prostřednictvím ministerstva kultury je oblast podpory živého umění spolu s oblastí podpory národnostních menšin krácena o 35 %. To jsou dvě nejradikálněji krácené oblasti, a to je podle mého názoru velmi špatně.“

V této souvislosti ministr kultury Václav Jehlička upozornil, že ministerstvo především podporuje ty organizace, za které je přímo zodpovědné, jako je Národní divadlo či Česká filharmonie. Informoval, že v této oblasti naopak byl oproti letům minulým zaznamenán nárůst finanční podpory.

„Vy jste ministr kultury celé České republiky, nejenom příspěvkových organizací ve vašem gesci. Není možné se starat pouze o patnáct příspěvkových organizací a všechno ostatní odložit. Kulturní organizace nemusí být zcela závislé na státním rozpočtu, je ale důležité vytvořit prostor pro možnost více zdrojového financování. Vícezdrojovost znamená, že stát deseti až patnácti procenty, což je evropský standard, přispívá na rozvoj kultury ve všech svých regionech, bez ohledu na to jestli se jedná o příspěvkovou organizaci nebo o neziskový sektor,“ upozornila Kreuzmannová.

„Tato vláda sepsala strategii, jak lépe financovat kulturu, kde je i závazek poskytování 1 % ze státního rozpočtu na kulturu. My jsme se už k tomuto číslu blížili, kdyby nenastala hospodářská krize, tak já věřím, že bychom tomuto závazku dostáli. Jenže v současné době jde o zachování zdravotních a sociálních priorit, to se nedá nic dělat,“ uzavřel rozhovor Jehlička.

Fórum pro kreativní Evropu

V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se 26. - 27. března uskuteční v prostorách Městské knihovny v Praze ministerská konference s názvem „Fórum pro kreativní Evropu“. Úkolem konference je zohlednit jedinečný přínos umění a kultury k rozvoji a využití kreativního potenciálu Evropy a posílit vnímání umění a kultury jako primárního inspiračního zdroje pro evropskou kreativitu. Vychází z pojetí, že stejně jako věda a výzkum jsou také umění a kultura východiskem pro hledání a utváření efektivních strategií vedoucích k sociální a ekonomické prosperitě, a v důsledku toho k plnohodnotnému životu člověka.