I malé národy mají velkou literaturu

Praha - Památník národního písemnictví (PNP) připravil v rámci předsednictví České republiky Evropské unii výstavu Literatura bez hranic. Uskuteční se v pražském letohrádku Hvězda od 15. května 2009 do 1. listopadu 2009. Výstava je věnovaná pětici významných českých spisovatelů - Jaroslavu Haškovi, Karlu Čapkovi, Jaroslavu Seifertovi, Bohumilu Hrabalovi a Václavu Havlovi, jejichž dílo přispělo k propagaci české kultury ve světě.

Čím se pětice českých spisovatelů zapsala do dějin světové literatury? Jak se jim podařilo zaujmout čtenáře za hranicemi jejich vlasti? To jsou otázky, na které se výstava pokouší odpovědět. Z pěti klasiků českého novodobého písemnictví se první čtyři- Hašek, Čapek, Seifert i Hrabal, narodili a někteří i vyrostli v ovzduší habsburského mocnářství. Ještě v roce 1935 měl Karel Čapek dojem, že si naše literatura nezískala patřičný zahraniční ohlas.

Přesto souvislosti české  literatury s okolním světem jsou o to patrnější, oč méně se o nich hovoří. Bezprostředně se to týká bytostného evropského vlivu na tvorbu Jaroslava Haška, Karla Čapka a Jaroslava Seiferta nebo průkazné směřování k surrealismu a existencialismu v knihách Bohumila Hrabala. O sepětí dramatické tvorby Václava Havla s poetikou absurdního divadla není pochyb. Vždyť právě proto z Václava Havla vyrostl autor doslova a do písmene světový.

Nejvyšší pocty však česká literatura dosáhla v roce 1984, kdy básník Jaroslav Seifert jako první český spisovatel obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Výstava tak jen potvrzuje, že i malé národy mají velkou literaturu, odpovídající na problémy okolního světa.

Hledisko výběru však nebylo dáno jen ohlasem spisovatelů za hranicemi republiky, ale také snahou představit veřejnosti dokumentární bohatství sbírek Literárního archivu PNP.

Spisovatel Karel Čapek
Spisovatel Karel Čapek
Více fotek
  • Spisovatel Karel Čapek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/637/63647.jpg
  • Václav Havel autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/733/73245.jpg
  • Jaroslav Hašek autor: Wikipedia, zdroj: Wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/198/19719.jpg