Keltové v muzeu

Nové Strašecí / Rakovník - V úterý 19. května 2009 se v novostrašeckém muzeu uskuteční druhý ročník "Dne s Kelty", v rámci kterého si připomeneme výročí nálezu světoznámé kamenné skulptury hlavy keltského héroa u Mšeckých Žehrovic. Její nález v roce 1943 proslavil své naleziště i českou archeologii a dodnes patří k nejznámějším evropským archeologickým nálezům. Myšlenka uspořádat tuto oslavu logicky navázala na vybudování stálé expozice Keltové na Rakovnicku v muzeu v roce 2007.

Letošní ročník začíná opět v 9 hodin dopoledne, kdy se před muzeem utáboří „Keltové“ ze sdružení Bójové a Ferguna. Hosté se mohou těšit na pravou keltskou kovárnu a zbrojnici, textilní řemesla, ukázku výroby kamenných brousků a pečení placek v hliněné pícce. Na místě se budou experimentálně vyrábět černé švartnové šperky i jemná keltská keramika.

Od 16 hodin proběhne zajímavá přednáška PhDr. Dany Stolzové na téma Keltské umění. Během celého dne je možné v muzejním krámku zakoupit keltské přívěsky, repliky keltského hrnku, kameny a další. Loňský ročník se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Návštěvníkům přiblížil okolnosti nálezu opukové hlavy její objevitel pan Josef Šlajchrt.

Keltové

je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů a představovaly tzv. laténskou kulturu. Zformovali se mezi 10. a 8. stoletím př. n. l. a vznikli patrně splynutím několika předchozích kultur. Přestože není jisté, zda všechny kmeny měly stejný rasový původ, vyspěly postupně v etnikum s jednotným jazykem, kulturou a náboženstvím, nikdy však nevytvořili jednotný stát. Jejich největší rozkvět nastal mezi 6. a 1. stoletím př. n. l. V 1. století př. n. l. podlehli Římanům a byli postupně asimilováni či vytlačeni do Skotska a Irska. Přijali křesťanství a vytvořili si na základě latinky vlastní písmo zvané ogham. Dodnes se v západní Evropě hovoří jazyky z keltské jazykové skupiny: velštinou, irštinou, skotskou gaelštinou a bretonštinou.

0

Podle keltského kmene Bójů, který osídlil Čechy zřejmě ve 4. století př. n. l., dostaly české země latinský název Boiohaemum - Bohemia, který se objevil v pracích římského dějepisce Tacita na přelomu 1. a 2. století n. l.

Rozšíření Keltů v Evropě (modře: 1500 - 1000 př. n. l., růžově: 400 př. n. l.)
Rozšíření Keltů v Evropě (modře: 1500 - 1000 př. n. l., růžově: 400 př. n. l.)