Expresivní absurdnosti Lubomíra Typlta jitří obrazotvornost

Praha - V Galerii Vernon City na Ovocném trhu začala výstava originálního umělce Lubomíra Typlta, která zde potrvá do 27. září. Jeho dílo je příznačné svou formální syrovostí a obsahovou surovostí. Autor rozvíjí prostřednictvím expresivní malby, vytříbené kresebnosti a absurdních prostorových instalací svůj mýtus o lidském jedinci. Typltův dynamický svět s prvky metafyzické spekulace, který se pohybuje v rovině figurace i abstraktního výrazu, postrádá tradiční lineární časovost a rozlišitelný prostor. Pracuje s motivy opakované recyklace, zacyklenosti, multiplikace apod.

„Název výstavy pro Galerii Vernon City odvozuje autor z názvu jednoho ze svých klíčových obrazů. Turbína v noci (2008) je duchampovsky absurdní konstrukcí oscilující ve své signální dvoubarevnosti mezi abstrakcí a předmětností, plošnou malbou a projekčním technickým rysem k realizaci jakéhosi utopického objektu. Význam názvu odkazuje k “životu technologie„, která pracuje na rozdíl od člověka permanentně, bez odpočinku, i v noci,“ uvedl kurátor výstavy Petr Vaňous.

Projekt kurátor uspořádal podle skladby výstavních prostorů do tří částí. První, vstupní představuje velkoformátové obrazy a kresby s dynamickými motivy mechanické abstrakce vytvářející vzájemné strukturní vazby. Druhou část tvoří výběr z figurálních, sarkasticky laděných ostře barevných kvašů a temper. Třetí místnost ovládá prostorová instalace z nalezených užitkových předmětů, které se - jako motivy - objevují paralelně v Typltově malířském díle.

„Lidský jedinec a jeho vědomí je tu konfrontováno s přírodními zákonitostmi zrodu a smrti, stejně jako s technickými a technologickými procesy, které se mechanicky opakují, aby lidstvu zabezpečily v makro i mikro měřítku požadované služby. Lidská energie je tu skepticky poměřována s výkonnějším “životem technologie„, který ale zase vyčerpává jiné strategické přírodní zdroje. Odtud absurdita celého koloběhu začínajícího u jízdního kola a končícího u turbíny nebo elektrárny,“ doplnil k výstavě Petr Vaňous.

Lubomír Typlt / detail z cyklu Geometrické obrazy (2009)
Lubomír Typlt / detail z cyklu Geometrické obrazy (2009)
Více fotek
  • Lubomír Typlt / detail z cyklu Geometrické obrazy (2009) zdroj: Lubomír Typlt http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1015/101469.jpg
  • Lubomír Typlt / Ježek v kleci (2004) zdroj: Lubomír Typlt http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1015/101471.jpg
  • Lubomír Typlt / autoportrét zdroj: Lubomír Typlt http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1015/101470.jpg