Pavel Piekar představuje Imaginární portréty

Praha – V Památníku národního písemnictví byla otevřena výstava, jejíž název Imaginární portréty je parafrází názvu knihy Imaginary Portrets od Waltera Patera, který se zamýšlí nad souvislostmi básnických podobizen a způsobu zobrazování konce 19. a počátku 20. století a současným přístupem autora. Imaginární portréty Pavla Piekara jsou především výrazem osobního vztahu a respektu k portrétovanému. Piekar zná velmi dobře básníky, jež nám chce představit, nejen jejich fyziognomii, ale i jejich osobní příběh a jejich dílo.

Zdroj: Památník národního písemnictví

„Imaginární portrét je především hommage, pocta tvůrci. Ale zároveň je to zcela osobní gesto, výraz spřízněnosti s tímto tvůrcem, obnažení pouta, která toho, kdo kreslí tento portrét, svazuje s tím, kdo mu stojí modelem. Imaginární portrét je velmi subjektivní žánr,“ uvádí autor výstavy Jiří Pelán.

„Bravurní technikou barevného linorytu v bílkovsko-váchalovské tradici evokuje Piekar jedinečné tváře, do nichž jsou vepsány děje individuálních životních příběhů. Navíc však obklopuje tyto tváře emblematickými přírodními a kulturními fenomény, jež vytvářely těmto životům rámec. Konkrétní fyziognomie jsou tak zasazeny do metaforického plánu, jehož interpretace už je přenechána senzibilitě diváka. Mezi portrétovanými převažují velcí osamělci, “outsideři„, osobnosti, pro něž byl nesnadný dialog se svou dobou a které v sobě nesly traumata, jež někdy vedla až k tragickému vyústění,“ doplňuje Pelán.

Pavel Piekar, grafik - narodil se 18. 7. 1960 v Ostravě. Od tří let vyrůstal v Táboře. Studoval na stavební fakultě ČVUT v Praze a po absolutoriu v roce 1983 zůstává a dodnes žije v Praze.

Již několik desetiletí se věnuje výhradně technice barevného a černobílého linorytu. Vznik nového linorytu je spojen s realistickou kresbou, ze které se technicky přesně rozkreslují a následně ryjí jednotlivé barvy – desky linolea. Je to postupný proces, kdy konečný vzhled grafiky je určován postupným tisknutím desek na sebe a následným dalším rytím a tisknutím. Podle obtížnosti tématu se počet jednotlivých barev pohybuje mezi 5–50 barvami. Tiskne autorsky, v malých nákladech, jednotlivé barevné odstíny vznikají mícháním tiskařských a olejových barev. Pravidelně vystavuje od roku 1990, na kolektivních i samostatných výstavách. Jeho grafiky jsou zastoupeny jak ve veřejných, tak v soukromých sbírkách. Je členem spolků Umělecká beseda a Hollar.


IMAGINÁRNÍ PORTRÉTY / Pavel Piekar

Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany, Malá výstavní síň. Výstava trvá od 25. 9. do 1. 11. 2009. Otevřena je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Autor výstavy: Jiří Pelán. Odborná spolupráce: Vilma Hubáčková.   

Pavel Piekar / dílo
Pavel Piekar / dílo