Vlčkovy obrazy trvají v čase

Praha - U příležitosti životního jubilea akademického malíře Jana Vlčka probíhají dvě výstavy obrazů a kreseb, v Hradčanské galerii Josef Kalouska a v Galerii 9 v prostorách radnice ve Vysočanech. Výstava v Galerii 9 je průřezem tvorby brilantního malíře a kreslíře, který se věnuje především figurální malbě. Postavy jeho obrazů – ať už v rozměrných plátnech či v drobných kresbách několika suverénními tahy štětcem nebo uhlem – imponují nejen dokonalou technikou, ale především silou ducha a vůlí k životu ve štěstí i v beznaději.

K vernisáži v Hradčanské galerii Josefa Kalouska prohlásila kurátorka Světlana Kalousková: „Jan Vlček nás ohromuje nejenom svojí figurální tvorbou, ale vtahuje nás do svého tajemného světa, který se jakoby zastavil, protože čas v jeho díle není vidět. Na jeho obrazech pozorujeme děj, který se teprve stane, a toto napětí pramení z barevnosti, která je pro něj specifická. Tak jako nás vede jeho ruka do cizích světů s nádechem historie, tak dovede být i jednoduše lidový a upřímný, když maluje šumaře nebo i krajinu. Jeho tvorba je jedním z vrcholů současné české figurální malby a zcela určitě bude hodnotným přínosem pro budoucí generace.“

Jan Vlček vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic. Akademii výtvarných umění v Praze absolvoval v ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka a od té doby se zabývá samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky. Byl asistentem, poté odborným asistentem katedry výtvarné výchovy a vedoucí sekce malby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, dále jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt a odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila.

V roce 1988 byl jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze a v letech 1992 – 1996 působil jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 obdržel za celoživotní malířské dílo cenu Franze Kafky. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze. Jan Vlček je zastoupen v soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí a zúčastnil se na desítkách společných výstav, autorských samostatných výstav měl 78.

Výstava v Hradčanské galerii Josefa Kalouska je přístupna do 13. června v Galerii 9 potrvá do 22. června.

Jan Vlček / Karneval bláznů (2000)
Jan Vlček / Karneval bláznů (2000)
Více fotek
  • Jan Vlček / Karneval bláznů (2000) zdroj: Jan Vlček http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1723/172254.jpg
  • Jan Vlček / Ráno z flámu (2003) autor: ČT24, zdroj: Jan Vlček http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1723/172256.jpg
  • Jan Vlček / Žena s vázou (2003) zdroj: Jan Vlček http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1723/172258.jpg
  • Jan Vlček / Malé trio (2003) zdroj: Jan Vlček http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1723/172255.jpg