Karlův most „se fešákuje“. A NPÚ si stěžuje

Praha - Oprava pražského Karlova mostu je hotova, zbývá pouze dokončit drobnější práce. Společnost Mott MacDonald, která na rekonstrukci na zakázku pražského magistrátu pracovala, očekává, že do konce října bude most zkolaudován. Národní památkový ústav (NPÚ) ale nepovažuje dokončovanou opravu pražského Karlova mostu za úspěšnou. Vyznačuje se podle něj mnohými závažnými problémy. Magistrát s názorem památkového úřadu nesouhlasí.

V tuto chvíli podle Dauta Kary, zástupce firmy Mott MacDonald, zbývá dodělat několik svítilen a dokončují se „drobné dodělávky“, například se přibrušují kameny nebo přebarvuje část fasády domu na Malé Straně.

„Prochází se celý most a fešákuje se,“ poznamenal Kara. Část mostu stále zabírá plot v místech, kde je položena nová dlažba. Podle Kary tam musela firma kostky předláždit a nyní čeká, až „si sednou“. Plot by měl zmizet do konce měsíce. Kara předpokládá, že do té doby také společnost předá stavbu magistrátu.

Magistrát: Jde o běžné názorové střety

V souvislosti se zahájenou kolaudací mostu NPÚ zpracoval dokument s „popisem všech problematických míst“. Ten byl odevzdán investorovi, tedy pražskému magistrátu. „Podkladem pro skutečné 'řešení vad a nedostatků' se však stal jiný elaborát, který akceptoval pouze 25 procent námitek zformulovaných NPÚ,“ zdůraznila mluvčí úřadu Zdeňka Kalová. „Z těchto důvodů bohužel nemůže NPÚ považovat dokončení této etapy obnovy Karlova mostu za úspěšné,“ dodala.

Šéf magistrátního odboru památek Jan Kněžínek označil připomínky NPÚ za názorový střet, který trvá od začátku plánování opravy. „Názorové střety“ jsou podle něj v případě takto velkých staveb časté. Památkáři prý v průběhu opravy změnili názor na to, jak v ní pokračovat. NPÚ prý nyní při kolaudaci navrhoval, aby byly některé části znovu rozebrány, na to ale magistrát nepřistoupil. "Snažili jsme se splnit všechny připomínky," poznamenal Kněžínek.

Úřady ještě neřekly poslední slovo

Oprava jedné z nejznámějších českých středověkých památek začala v srpnu 2007. Za tři roky byla zrekonstruována mostovka, most dostal novou hydroizolaci a opraveno bylo zábradlí. Práce s rozpočtem více než 200 milionů se ale dočkaly tvrdé kritiky, padala i trestní oznámení.

Proti způsobu opravy se postavila památková inspekce ministerstva kultury. Podle ní bylo nahrazeno více kamenných bloků, než doporučil průzkum. Inspektorům se nelíbil ani způsob, jakým byly opracovávány kameny v zábradlí mostu. V této souvislosti Praha dostala pokutu 3,25 milionu korun od plzeňského krajského úřadu, který dostal případ k posouzení. Pražský magistrát se ale odvolal a ministerstvo pokutu zrušilo a případ předalo do Plzně k novému posouzení. Tamní úřad chce nové rozhodnutí vydat do konce listopadu.

NPÚ: Nápravy jsme dosáhli jen částečně

NPÚ nyní tvrdí, že se snažil nedostatky po výtce ministerské inspekce odstranit. Vyměnil například pracovníka, který na práce za památkáře dohlížel. Snažil se také zpracovávat podrobnou realizační dokumentaci, která dosud chyběla. "Přes veškerou snahu, limitovanou poradním hlasem NPÚ v procesu rozhodování, se bohužel podařilo skutečné nápravy dosáhnout jen v omezené míře a pouze v případě tří posledních polí, pro něž byla zpracována požadovaná dokumentace a kde byl rovněž zajištěn stálý restaurátorský dohled," poznamenala Kalová.

Pokud by byla podle Kalové projektová příprava kvalitně zpracována i pro předchozí části opravy, mohlo se prý předejít mnoha problémům. Praha vždy tvrdila, že k zásadním pochybením nedošlo a připouštěla pouze drobnější provinění.

Opravy zhodnotí grémium

Po právě dokončované opravě by měla následovat třetí fáze, během níž bude zrestaurován plášť mostu. Tato etapa by měla trvat patnáct až dvacet let. Kdy Praha s těmito opravami začne, zatím není jasné. Pracovat se již bude z pontonů, chodci na mostě proto již nebudou omezeni.

Podle NPÚ se ale před jejím zahájením musí kriticky zhodnotit proběhlá oprava. Toho by se mělo zhostit grémium, které chce NPÚ svolat na konci roku. S tím Kněžínek souhlasí, na pořádání vědecké konference se prý bude magistrát podílet. Dodal, že pokud to bude uznáno za vhodné, dokončovaná oprava se může předělat v průběhu následující etapy.

Výtky Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví k opravě Karlova mostu
Výtky Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví k opravě Karlova mostu
Více fotek
  • Výtky Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví k opravě Karlova mostu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1176/117575.jpg
  • Rekonstrukce Karlova mostu zdroj: www.opravakarlovamostu.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1040/103974.jpg