Abeceda evropské architektury jako inspirace nové tvorby

Praha – Sál architektů na pražské Staroměstské radnici vystavuje unikátní sbírku tzv. předloh z fondů Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Na nich jsou detailně vyobrazeny prvky a detaily, které využívali architekti a řemeslníci při projektování nových staveb. Při této příležitosti vychází i kniha pod názvem Abeceda evropské architektury. Unikátní sbírka, jež sloužila průmyslníkům, řemeslníkům a studentům uměleckých škol jako zásoba ornamentálních a tvaroslovných prvků nejrůznějších slohů a stylů evropského uměleckého vývoje, se začala budovat v roce 1885, do roku 1913 nashromáždilo přesně 34 212 listů.

„Jsou to reprodukce detailů nebo celých uměleckých děl, především řemeslných detailů. Sloužily řemeslníkům ke kopírování a k takovému poučení, jak tehdy vypadalo umělecké řemeslo,“ vysvětluje ředitelka knihovny Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Jarmila Okrouhlíková. Postupem času ale sbírka začala ztrácet na svém významu, především vzhledem k nástupu fotografie. Ve chvílích, když se uzavřela éra historismů, staly se tyto vzorníky na řadu let anachronismem. „Navíc se zlepšilo školství, to odborné, umělecké. Změnil se estetický vkus, už nebyl zájem o dekorativismus,“ dodává.

V současnosti znovu ožívá zájem o hlubší poznání vyjadřovacích forem minulosti, zejména v jejich přechodných stylech (manýrismus, historismy, secese). Tvarosloví nejrůznějších uměleckých oborů a architektury je dnes proto vnímáno nejen v poloze historického dokumentu, ale také jako inspirační zdroj nové tvorby. České odborné školství kvalitní knihy o slohových stavebních prvcích nepostrádá, problém je ale jejich obrazová stránka. To by měla Abeceda evropské architektury napravit.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše

„Dnešní povědomí o tom, jak vypadají ty jednotlivé skladebné a konstrukční prvky v architektuře, ať už jsou dekorativní povahy, nebo konstruktivní, velké není,“ říká kurátorka výstavy Eva Matyášová. Publikace není určena jenom odborníkům nebo průvodcům, ale všem, kteří chtějí pochopit vývoj evropské architektury. Výstava potrvá do 25. září.

Abeceda evropské architektury
Abeceda evropské architektury