Recenze: Kámen v architektuře

Malá intimní výstava je výsledkem soutěže o uplatnění přírodního kamene v současné architektuře, jak ji letos na jaře vyhlásila Obec architektů ČR. Porota nehodnotila jen architektonické vyznění, ale také vhodnost kamene, kvalitu zpracování, podmínky využití na daném místě i nezávislé estetické ztvárnění. Soutěž probíhala poprvé, čímž se asi vysvětluje i menší počet přihlášených prací. Přesto se porota shodla na třech oceněních za významné práce, které jsou již realizovány a působí neobyčejně kladným způsobem.

Hlavní cenu získali architekti Kateřina Vávrová a Karel Lapka za zpracování hned dvou rozsáhlých děl, promenády na pravém břehu Otavy v Písku a lokality Bakaláře tamtéž. Současně byl ohodnocen i fakt, že takováto silná díla působí v jednom městě, které tak dokázalo kvalitní přístup ke svému životnímu a kulturnímu prostředí. Porota jednomyslně pochválila způsob zdůraznění historické paměti místa při zcela soudobém použití tradičních prvků a při dokonalé kvalitě kamenického řemesla. Čistota pojetí i architektonického zpracování učinila z obou míst v Písku prostory oblíbené jako místa setkávání a komunikace.

Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Petra Čížková a  Olga Rusová byli oceněni čestným uznáním za uplatnění přírodního kamene jako dominantního výtvarného prvku při pracování fasády obytného souboru River Diamond v pražském Karlíně. Přestože se jedná vlastně o návrat k dávno tradičnímu evropskému stavebnímu materiálu, podařilo se dokázat, že způsob využití kamene může nejen ukázat cestu, ale také stavbu zkvalitnit a dát ji punc určité elegance a luxusu.

Třetím oceněným dílem je most přes řeku Berounku v Praze-Lahovicích. Tam autoři Václav Mach, Lukáš Zemek a Iveta Torkoniaková zvolili lehce historizující tvar ledolamů s nadčasovým aerodynamickým řešením. Nosné sloupy mostu  překračují estetickým výrazem hraniční omezení konkrétních stylových období. Pokud si dáte čas a podíváte se na most ze strany podjezdu neboli od hladiny, oceníte kouzlo, dané  šedomodrou požárskou žulou. I zde kámen dodal  projektu určitou robustnost, zdůrazňující eleganci a solidnost architektonického výrazu a připomínající kámen jako přirozený stavební materiál (a to i u rozsáhlých dopravních staveb).

Dá se konstatovat, že drobná soutěž uspěla – ohodnocená díla patří k tomu nejlepšímu, co se v posledních několika letech v Čechách postavilo.

Kámen v architektuře – výstava a soutěžní přehlídka realizovaných staveb s užitím přírodního kamene - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství; kde: Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha 1; kdy: denně do 17:00 hoodin, výstava potrvá do 18. 6. 2011.

Most přes řeku Berounku v Praze-Lahovicích (autoři Václav Mach, Lukáš Zemek a Iveta Torkoniaková)
Most přes řeku Berounku v Praze-Lahovicích (autoři Václav Mach, Lukáš Zemek a Iveta Torkoniaková)
Více fotek
  • Most přes řeku Berounku v Praze-Lahovicích (autoři Václav Mach, Lukáš Zemek a Iveta Torkoniaková) zdroj: Obec architektů ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2634/263369.jpg
  • Bakaláře v Písku (architekti: Kateřina Vávrová a Karel Lapka) zdroj: Obec architektů ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2634/263370.jpg