Středověký kodex Liber depictus vypráví obrazy

Český Krumlov – Jen několik dní mají návštěvníci mincovny na zámku Český Krumlov možnost prohlédnout si středověký obrazový kodex Liber depictus. Vystavení faksimile rukopisu, jehož originál je uložen ve Vídni, je tečkou za Rožmberským rokem, akcemi, jež připomínaly 400 let od smrti posledního Rožmberka.

Podrobnosti o vzácné knize se mohou návštěvníci dozvědět na 37 grafických panelech. Kniha pochází z krumlovského kláštera minoritů a klarisek. Zakladatelem kláštera byli Rožmberkové a pravděpodobně právě oni nechali rukopis zhotovit.

Kodex o 172 listech vznikl v první polovině 14. století. Na titulní straně je vyobrazena Panna Maria s Kristovým tělem, což zřejmě symbolizuje spojení s krumlovským klášterem. Rukopis obsahuje bibli chudých, dvě moralistní podobenství a třicet legend. Svůj věhlas získal především tím, že biblické příběhy a životy svatých nevypráví slovem, ale obrazem, doprovázeným nanejvýš stručným vysvětlujícím textem.

Ilustrace zachycují výjevy spojené se středověkou zbožností, válečné výpravy, druhy zločinu a trestu a další obrazy ze středověkého života. V kresbách je zaznamenáno i dojení krávy, výuka četby, umývání nádobí, ale také sex, nemoc a smrt. Vedle obyčejného života převypravují ilustrace legendy o sv. Vítovi či sv. Václavovi a také přibližují podoby bájných tvorů a démonů.

Originál kodexu je uložen v Rakouské národní knihovně ve Vídni, kam byla Liber depictus převezena poté, co císař Josef II. v druhé polovině 18. století klášter zrušil. Originál si v zámecké mincovně lze prohlédnout jen na filmových záběrech, návštěvníci ale mohou zalistovat alespoň věrnou maketou. Výstava je otevřena do 23. prosince, přístupná je zdarma.