Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce na scéně

Praha – Hudební scénu v kategorii moderní vážné hudby obohatilo nové uskupení. Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce vzniklo na půdě Akademie múzických umění v Praze. Na této škole všichni členové studovali nebo studují. Kvarteto pedagogicky zaštítil Jiří Panocha. Nové hudební těleso se zaměřuje především na českou hudbu 20. a 21. století. Jeho hlavní cíl tví nejen v tom, propagovat neprávem opomíjené autory Bořkovcovy generace, ale i sloužit hudbě „nové“ a uvádět na koncertní podia hudbu současných skladatelů. Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce ovšem má na repertoáru i díla z klasické kvartetní literatury.

„Přišlo nám, že současná hudba je podceňovaná dokonce i současnými interprety. Těch těles, které se systematicky moderní vážné hudbě profesionálně věnují, je dost málo. Jsme přesvědčeni, že tenhle prostor je stále nevyužitý. Je jasné, že současná vážná hudba vyžaduje určitou zkušenost, i když my máme v repertoáru nepříliš složité kusy,“ řekl v pořadu ČT24 Kulturama houslista Alexej Aslamas ml.

Video Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce
video

Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce

„Pro mne je hudba Pavla Bořkovce strašně poutavá a velmi rád ji poslouchám, protože mám dojem, že je velmi bohatá na všechny skladatelské prostředky. Zároveň v ní cítím velký emocionální náboj, protože Bořkovec se vlastně nikdy nevzdal jakoby určité vazby k romantismu. Je to pro mne hudba, ve které je dokonale vyvážen rozum s citem,“ řekl o Bořkovcově hudbě violista Matěj Kroupa, který je pravnukem tohoto významného českého skladatele.

Moderní vážná hudba, podle členů kvarteta na současnou scénu patří. Podle nich by i nové komunikační technologie mohly této opomíjené kategorii pomoci. „Nebýt facebooku, tak by možná na náš první zahajovací koncert 4. května nikdo nepřišel,“ uzavřel Matěj Kroupa.

Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce
Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce

Členové smyčcového kvarteta Pavla Bořkovce: Alexej Aslamas ml. – housle, Ondřej Hás– housle, Matěj Kroupa– viola, Štěpán Drtina– violoncello.

Pavel Bořkovec byl profesorem HAMU v letech 1947-1967. Mezi žáky tohoto významného pedagoga českých moderních skladatelů patřili Pavel Blatný, Jiří Pauer, Vladimír Sommer, Petr Eben, Jan Klusák a Jan Truhlář, Radim Drejsl, Miroslav Raichl. Bořkovec složil dvě opery, dva klavírní koncerty, jedno concerto grosso, balet a pět smyčcových kvartetů.