Městem posedlí na důležitém vývojovém stupni

Městem posedlí - mezinárodní výstava street artu a graffiti. Ilegální umění v legálním světě. Pod přitažlivým sexy názvem se podařilo opět Galerii hlavního města Prahy potvrdit její výjimečné postavení na nebi českého výstavního provozu - očekávaný vrchol sezony je tedy tady i s největší vernisáží (odhadováno přes tři tisíce účastníků). Je to přece jen přitažlivé a lákavé a vzrušující téma lehce okořeněné ekvilibristikou slovních i právních pojmů - legalita, ilegalita, umění, paumění, teror, exhibice, vzdělání, nevzdělání etc. - a pozadím existence poničených ploch i v historických městech, poznamenaných globálním jevem pokleslého graffiti…

Bohaté, vtipně koncipované doprovodné programy - zahrnující vedle komentovaných prohlídek, workshopů a procházek Prahou také tvorbu zajímavých velkoplošných děl na dohodnutých efektních místech v okolním reálném městě, diskuze a přednášky - nechtějí a nemohou zakrýt zajímavý efekt: doložení důležitého vývojového stupně vystavujících autorů.

Výstava totiž dokládá nádherně a jasně jejich tvůrčí zrání i možnosti, které před sebou tento druh prezentace umění má. Velkorysé řešení na převážně velkých dominujících plochách nás v řadě případů přesvědčí o tom, že dobré graffiti chutná jako zralé portské. Sledujeme dokonalé grafické a kresebné práce, v řadě případů přecházející do koncepčních instalací, objekty ve 3D i příklady použití nových technik (projekcí). Projekt je mezinárodní, vybraní hosté také do jisté míry spoluudávají tón celkovému vyznění. Návštěvník určitě nezůstane klidný před celou řadou efektních a dobře zpracovaných realizací.

Městem posedlí / Point
Zdroj: GHMP
Autor: Tomáš Souček

Přechod od plošných realizací ke 3D již dávno ohlásil a realizuje Point (Jan Kaláb), v oblasti graffiti dění jeden z prvních absolventů Akademie výtvarných umění (AVU), organizátor, charismatický popularizátor a navíc velmi koncepčně uvažující autor. Jeho rozmáchlé gesto má v podstatě konkurenta u Zedze, holandského protějšku, absolventa Rietveld Art Academy v Amsterdamu, který stejně bravurně vytváří prostorové barevné objekty i postpopartové barevné plošné kvalitní realizace.

Třetím světem ve 3D je plastická vyvřelina Epose 257, neustále komentujícího českého tvůrce, kritika celé řady ekologických a vlastně i politických nešvarů. Francouzský Horfe je už v rodné Paříži hvězdou – jeho kresebné mistrovství a schopnost redukovat barevnou škálu na vtipné jednobarevné řešení strhuje návštěvníky v úvodu celé výstavy. Jeho pařížský soused Honet, mimo jiné milovník rozsáhlého a nebezpečného pařížského podzemí, se svým dílem vyznává z okouzlení předválečným komiksem a prvními animovanými filmy, jednoznačně typickými jednoduchostí a čistou kresbou i barevností.

V Čechách nesmírně populární Masker nakreslil až značkovou realizaci, jakousi typickou pohybovku, přecházející volně na další stěnu. I on, absolvent AVU, nabíjí své sdělení vtipnými kódy a hádankami a má nespočet příznivců, kteří jeho díla již delší dobu sledují spíš v oficiálních nebo známých galeriích.

Tron, další známý Čech, vytvořil ve zvláštní separované části výstavy nádhernou a vtipnou 3D instalaci, kde samozřejmě dominuje jeho dokonalé kresebné umění. Opravdovou grafickou orgii na jedné z nejdelších stěn vytvořil absolvent výtvarné akademie v Gdaňsku, polský M-City. Jeho pozoruhodné a hladící grafické mistrovství navíc potěší harmonickým koncertem černé a modré i samotným vtipným námětem.

Městem posedlí / Zedz
Zdroj: GHMP
Autor: Tomáš Souček

Dánský Bates mistrně předvádí své writerské umění, koketuje s celou škálou písmových typů a dovádí zadané téma k až neuvěřitelné dokonalosti. Známá pražská graffiti legenda, Bior, přichází ve ztemnělém uzavřeném prostoru s poměrně brutální koncepcí, doplněnou ovšem vtipným prolnutím s projekcí vsunutých děl. Holandský účastník, mimo jiné nejstarší vystavující, představuje pod svým uměleckým jménem Delta černobílou rozlehlou mistrovskou realizaci, dokládající jeho obdivuhodnou práci s prostorem a perspektivou.

Většina z vystavených děl šestadvaceti autorů vás přinutí zapomenout na to, že se díváte na díla graffiti umělců. Překračují specifiku stylu a zadání a jsou opravdu mistrovskými výtvarnými díly. Zde se podařilo organizátorům a tvůrcům výstavy vytvořit opravdu dynamickou přehlídku současného umění, na kterou se bude těžko zapomínat.

Městem posedlí / Delta
Zdroj: GHMP
Autor: Tomáš Souček

MĚSTEM POSEDLÍ / STUCK ON THE CITY. Kdy a kde: Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1; do 13. 1. 2013, Út-Ne 10:00–18:00.