Ortenovu cenu dostal Buddeus - za křížení Rorýsů

Praha - "Spojení až hrabětovsky čisté lyriky s vizuální poezií a konceptuálně laděnými hrami a hříčkami" píše se v odůvodnění k vítěznému titulu Ceny Jiřího Ortena za rok 2013. Porota ji udělila Ondřeji Buddeusovi za sbírku Rorýsy. Ocenění převzal dnes na veletrhu Svět knihy, jehož letošním hlavním tématem je právě poezie.

Ortenova cena se uděluje autorům, jimž není v době vydání díla víc než třicet let. Buddeus oslaví třicetiny v lednu příštího roku, na ocenění byl nominován i loni - a to dokonce za dvě díla: sbírku textů 55 007 znaků včetně mezer, za niž si vysloužil i nominaci na Objev roku v cenách Magnesia Litera, a knihu Orangutan v zajetí má sklony k obezitě (s kolážemi Alžběty Skálové a Martiny Kupsové).

„Spousta básníků ze současné české scény se vydává do končin, které pro českou poezii nejsou tak příznačné, spojují se s hudebníky, výtvarníky nebo s básníky slam poetry, zkoušejí zkrátka poetično hledat v různých jiných podobách. To je třeba případ Ondřeje Buddeuse,“ uvedl k oceněnému autorovi básník Petr Borkovec z nakladatelství Fra, které Rorýsy vydalo.

Buddeus vystudoval skandinavistiku a translatologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Překládá z němčiny a norštiny a je také šéfredaktorem časopisu Psí víno. Jeho poslední sbírka zaujala porotu Ortenovy ceny mimo jiné svou výrazovou pestrostí. „Aniž by ovšem tvořila žánrovou tříšť,“ upozorňuje ale člen poroty, básník a editor Milan Ohnisko. „Naopak, z každé básně je zřejmé, že autor má hru s křížením žánrů pevně v rukou.“

Velkou Buddeusovou básnickou devizou je podle Ohniska také humor. „Za všemi těmito sugestivními hrami a často i vypečenými hříčkami s formou a pojetím, s citacemi a mystifikacemi, s prolínáními a odkazy se povětšinou skrývají příběhy či jejich útržky, za tím vším lze vnímat autentický vnitřní svět básníkova 'lyrického subjektu',“ říká.

Do finále Ceny Jiřího Ortena, kterou organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, se v letošním, šestadvacátém ročníki dostali Tomáš Gabriel se sbírkou poezie Tak černý kůň tak pozdě v noci (Literární salon) a Jaroslav Žváček s románem Lístek na cestu z pekla (Paseka), za nějž byl v cenách Magnesia Litera vyhlášen objevem roku 2012.