Umění včera a dnes: Anachronismy, dějiny umění a náhoda

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze zve na přednáškový cyklus Umění včera a dnes už podvaadvacáté. Tématem příspěvků je tentokrát anachronismus. I v tomto semestru můžete přednášky sledovat také živě na webu ČT24. Začátek je vždy v 18:30. 12. listopadu hovořil filozof Karel Thein na téma Tvary času. Anachronismy, dějiny umění a náhoda. Záznam najdete v tomto článku.

O přednášejícím: KAREL THEIN - filozof, žák Jacquese Derridy. Studoval obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě UK a filozofii a společenské vědy na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Působí v Ústavu filozofie a religionistiky FF UK. Zaměřuje se na antickou a raně moderní filozofii a filozofii umění. Za knihu filmových esejí Rychlost a slzy obdržel v roce 2002 Cenu F. X. Šaldy.

Kdy a kde: Přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Video Přednáška Karla Theina
video

Přednáška Karla Theina

Následuje: 19. 11. přednáška Ondřeje Váši na téma Volání Persea: Achillova pata Warburgova anachronismu.

Záznamy všech přenosů z UMPRUM, včetně souběžně probíhajícího cyklu 3x20, lze přehrát na následujícím odkazu: