Československé legie dobyly Cenu Knižního klubu

Praha - Vítěz 19. ročníku Ceny Knižního klubu dobře pasuje k letošnímu výročí Velké války. Sto let od začátku první světové získal ocenění rukopis o československých legiích v Rusku. Rozsáhlý román s názvem Červenobílá napsal historik Dalibor Vácha. Knižní klub jako součást odměny v soutěži knihu vydává.

Na rozdíl od jiných literárních ocenění jsou v Ceně Knižního klubu hodnocena dosud nepublikovaná díla. V letošním ročníku se jich na stole poroty, v níž byli spisovatelé Tereza Brdečková, Pavel Brycz a Petra Soukupová, literární kritik a historik Pavel Janáček a knihkupec Jiří Seidl, sešlo 116.

Ve vítězném románu porotci ocenili autentický styl vyprávění, precizní vykreslení postav i přesvědčivě podané drama bojů. Historický příběh líčí šest let československých legií v Rusku. V centru pozornosti je cesta čtvrtého pluku a osudy spisovatele a pozdějšího generála Rudolfa Medka. Vácha líčí střety s bolševiky, setkávání s Rusy i vnitřní sváry uvnitř legií. Pracuje s fiktivními i historickými postavami - vedle Medka se v knize objevuje například plukovník Švec, Medek o tomto legionářském důstojníkovi, který spáchal sebevraždu, napsal v roce 1928 divadelní hru.

  • Dalibor Vácha (* 1980), absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor anglický jazyk – dějepis. Dizertační práci obhájil v Historickém ústavu Filosofické fakulty Jihočeské univerzity. Zabývá se především dějinami každodennosti československých legií v Rusku a meziválečnými dějinami Československa. Na tato témata již publikoval několik odborných studií a článků. Nakladatelství Epocha se chystá vydat jeho dvousvazkovou publikaci Bratrstvo o československých legiích v Rusku.

S vítězem 19. ročníku vyhlásil Knižní klub zároveň ročník příští. Rukopisy mohou autoři zasílat do 31. prosince tohoto roku.