Národní technické muzeum zkoumá chemii Koblicových fotografií

Praha – Národní technické muzeum do konce dubna příštího roku vzdává hold fotografovi a chemikovi Přemyslu Koblicovi. Ve třicátých a padesátých letech minulého století patřil k předním českým fotografům a odborníkům zabývajícím se fotografickou chemií. Expozice poukazuje na šíři jeho záběru a přínos české umělecké fotografii.

Video Přemysl Koblic se usídlil v Národním technickém muzeu
video

Přemysl Koblic se usídlil v Národním technickém muzeu

„Byl to fotograf, který byl vynikajícím technikem a zároveň citlivým a výtvarně nadaným tvůrcem,“ řekl ředitel muzea Karel Ksandr. Koblicovy snímky podle něj s časem získaly značnou dokumentární hodnotu. Přerod některých pražských lokalit je na výstavě demonstrován konfrontací jeho historických snímků se těmi současnými.

Přemysl Koblic získal diplom inženýra chemie v roce 1919, posléze začal pracovat na Patentním úřadě, kde do jeho působnosti spadaly grafické techniky a fotografická a potravinářská chemie. Pak se už plně věnoval fotografii, publikoval fotografické receptáře, konstruoval fotoaparáty, spolupracoval s výrobci chemikálií i fotoaparátů, redigoval, organizoval a především fotografoval.

Ve druhé polovině 20. let se jeho zájem obrátil od tradičních námětů k zachycování běžného života, pouličních výjevů a lidské práce. V období zostřených sociálních rozporů na počátku 30. let začal spolupracovat s Film-foto skupinou Levé fronty. Od levicové orientace se neodklonil ani po roce 1948, kdy se angažoval ve prospěch nového režimu, pomáhal fotokroužkům v závodních klubech a sám vytvářel tendenční fotografie.

Fotoaparát Přemysla Koblice z roku 1939
Zdroj: ČTK

Převážná část dochované Koblicovy tvorby, pozitivů, negativů a písemných archiválií je uložena právě v Národním technickém muzeu. Vystaveny jsou i přístroje, na jejichž konstrukci spolupracoval či které používal.