Jednání o dálničních e-známkách se neúčastnila, byla jen kontaktem. Státní fond hájí šéfku informatiky

Zakázku na systém k elektronickým dálničním známkám kritizují odborníci, opozice i premiér. Provází ji podezření ze střetu zájmů. Podle veřejných zdrojů loni v únoru začala Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDFI) radit s výběrem dodavatele firma Sapphire Advise, kterou však fond vybral bez jakékoliv soutěže, navíc jednatelem této firmy je Martin Šebek, který je manželem šéfky informatiky v SFDI Heleny Šebkové. Podle finanční ředitelky tohoto fondu Lucie Bartákové však k žádnému ovlivňování nedošlo, řekla redaktorovi České televize Janu Beránkovi.

Jaká byla role společnosti Sapphire Advise, která měla radit SFDI s výběrem dodavatele systému elektronických dálničních známek?
Vzniklo to tak, že subdodavatelem státního podniku Cendis, který při přípravě koncepce elektronických dálničních známek měl uzavřenou smlouvu s ministerstvem, byla právě společnost Sapphire Advise. V určité fázi byly podle zákona požadavky na utajované informace. V tu chvíli bylo nemožné, aby celý kontrakt zajišťoval Cendis, jak bylo původně navrženo, protože nesplňují požadavky. A jelikož SFDI nedisponuje žádnými IT architekty systému, ani tím, kdo by měl bližší IT vzdělání, a zároveň skončila spolupráce Cendis a Sapphire, tak jsme si je dovolili oslovit, jestli by na naší straně nechtěli zajišťovat oponenturu toho řešení a sytém nechtěli dále rozvíjet. Na to konto s nimi byla následně uzavřená spolupráce, domnívám se, že to bylo někdy v únoru 2019.

Jednatelem Sapphire Advise je Martin Šebek, který je manželem šéfky informatiky v SFDI Heleny Šebkové. To je důvod, proč existuje podezření na střet zájmu.
Už někdy od poloviny roku 2018 vystupoval pan Šebek za Cendis a až následně poté jsme poznali paní Šebkovou, když jsme hledali vedoucí IT do nově zřízeného oddělení. Proběhlo výběrové řízení, splnila požadavky, měla reference i dobrou kvalifikaci na obdobné pozici, takže byla od 1. 12. 2018 přijata jako vedoucí IT. Paní Šebková ale nepracuje na projektu.

Ale je uvedená jako kontaktní osoba u smlouvy se společností Asseco Central Europe, která měla být dodavatelem IT systému k elektronickým dálničním známkám, kterou získala za 401 milionů korun a bez soutěže.
V rámci organizačního řádu zajišťuje místní infrastrukturu a provoz IT, takže pracovní stanice, internet a podobné věci, tedy podporu našeho provozu. A v té smlouvě jako takové máme stanoveno, že pro každý systém máme věcného garanta. V tomhle případě je to vedoucí oddělení metodiky časového zpoplatnění, který má do budoucna elektronické dálniční známky podle organizačního řádu věcně na starosti. Paní Šebková poskytuje jen technickou podporu ze strany IT. Tedy pouze instaluje systémy na naši infrastrukturu a posuzuje, zda je možné je provozovat na té naší, nebo se musí vytvořit jiná.

Nevadilo vám tedy, že jsou ve zcela zjevném střetu zájmu jako manželé, kdy ona je uváděna jako kontaktní osoba? Nezvažovali jste jiné řešení, aby u toho nebyla?
Ona u celé realizace projektu nebyla, rozhodně nezadávala práci, ani ji nekontrolovala, máme tady zápisy ze všech jednání, které probíhaly. Paní Šebková byla u jediného z nich, kdy se řešila kybernetická bezpečnost v rámci systému, protože to je první systém, na který se bude vztahovat zákon o kyberbezpečnosti, a to se řešilo ještě s externím dodavatelem, kterého zde máme. V rámci IT oddělení nevystupovala navíc ani ona, ale kolega, který je pod ní a vystupuje na pozici našeho systémového pracovníka. Ve smlouvě je uvedená jen z důvodu, že když dodavatel má začít plnit, tak potřebuje primárně věcného gestora, ale také kontakt na IT, protože tam budou věci, které budou potřebovat spolu konzultovat minimálně do úrovně, jestli je to možné v rámci infrastruktury provozovat. Byla tedy na úrovni technického garanta, ne věcného.

Když jsem o tom mluvil s ministrem Karlem Havlíčkem a on to zřejmě následně tlumočil předsedovi vlády, tak oni si nemyslí, že by nešlo o střet zájmu. Premiér se zřejmě na základě těchto informací rozhodl i pro trestní oznámení. Jak to budete vysvětlovat?
Budeme se snažit mu to vysvětlit, máme k tomu připravenou dokumentaci, kdy jsme s kým přišli do kontaktu a v jaké době a jak kdo participoval na projektu, aby bylo zřejmé, že ona na něm neparticipovala, že tam nemohlo dojít k nějakému ovlivňování.

Říkáte neparticipovala, ale je uvedená jako kontaktní osoba, vy jste říkala technický gestor, tak to mi nesedí.
Ale jen v podstatě až se systém bude jednou implementovat zde, tak IT o tom musí vědět, ale do té doby nedávala žádné požadavky do systému, nic takového. Je potřeba mít věcného gestora a pak na IT, proto tam byla uvedená, to byl ten důvod.

Chápete, že na té zakázce k poradenství vadí nejvíc to, že ta vazba je do očí bijící?
Z našeho úhlu pohledu tam ke střetu zájmu věcně nedošlo, jsme schopni to doložit doklady, kde je jasně patrné, že se jednání neúčastnila, že v rámci toho nic nedělala.

Proběhla dozorčí rada SFDI, ta už vzala v potaz nabídku firmy Asseco na rozvázaní smlouvy uzavřené s fondem na systém elektronických dálničních známek, jak deklarovala v úterý?
My jsme informovali dozorčí radu a vysvětlili, k čemu došlo a jak jsme postupovali a ve čtvrtek přijala nějaké usnesení o tom, že to vzali na vědomí a že chtějí být informováni o dalším vývoji. 

Na začátku září, když jste systém prezentovali, jste používali prototyp dálniční známky. Mám potvrzeno, že dodavatelem bylo Asseco, kolik za to stát zaplatil?
Bylo to do 250 tisíc korun.

Čím to, že naprogramovat tohle není tak drahé a pak zakázka stojí 400 milionů korun?
Tam to nebylo funkční řešení, bylo to v podstatě vizualizace toho, jak to bude vypadat.

To, že zakázku ale dostalo nakonec Asseco, může vyvolávat pochybnosti. Mělo to nějakou souvislost?
Asseco před tím participovalo na portálu občana, kde přihlašovací a vstupní věci byly velmi podobné, měli s tím bohaté zkušenosti a věděli jak to udělat. My jsme na to neměli mnoho času, takže jsme se potřebovali domluvit s někým, kdo zkušenosti má, a fakticky během tří týdnů proběhlo velké množství schůzek na kterých jsme si ladili, jak to bude vypadat, aby to nemělo chyby, abychom lidi nemátli.

Vy už jste specifikovali, že ta vítězná nabídka na  elektronické dálniční známky vzešla ze zjednodušeného řízení, kdy oslovíte pět uchazečů, kteří připadají v úvahu, podle nějakých kritérií. Je to tak?
Ne úplně. Ono to vzešlo na základě výjimky ze zadávání na základě požadavků bezpečnostních složek, že je nutné, aby se s informacemi ve stupni utajení seznámil jen jeden subjekt. V tuto chvíli už nebylo možné postupovat otevřeně.

Kolik firem jste oslovili?
Pět a bylo to dohodou o mlčenlivosti a na základě toho to podepsali tři a s těmi probíhala jednání. Nabídku podaly dvě společnosti, druhá firma však za poměrně vyšší cenu. Bavíme se o desítkách procent navíc.