Státu se nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci, navíc chybuje u národních dotací, zjistil NKÚ

Státu se nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci, přestože šlo v letech 2015 až 2017 na její podporu 21 miliard korun, z toho deset miliard z fondů Evropské unie. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Největší nedostatky zjistil u nastavení podmínek národních dotací, které rozděluje a spravuje ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Podle ministerstva byly dotace z programů vypláceny v souladu se stanovenými podmínkami. 

ilustrační foto
Zdroj: ČTK/DPA Autor: Jens Büttner

Česko patří k zemím EU, které živočišnou výrobu výrazně dotují. Dotace na její podporu se od roku 2012 stále zvyšují. Například na chov prasat a drůbeže vzrostly podle NKÚ mezi lety 2012 až 2016 o 300 procent, stavy hospodářských zvířat se ale v roce 2017 oproti roku 2015 snížily a klesla i míra krytí spotřeby hovězího a vepřového masa, uvedl NKÚ.

Největší nedostatky zjistili kontroloři u národního dotačního programu, který má pomoci chovatelům prasat a drůbeže v boji proti nákazám. Ministerstvo zemědělství za tyto dotace proplatilo v kontrolovaném období 5,3 miliardy korun. Podmínky, které ale nastavilo, podle kontrolorů nenutily příjemce chovat se hospodárně. „Dotace tak například používali k úhradě předražených pronájmů čisticích a dezinfekčních strojů nebo k zaplacení odborného dozoru při čištění stájí, které si přitom prováděli vlastními silami,“ uvedl NKÚ.

Ministerstvo nehospodárnost s penězi odmítá, přesto v této souvislosti připravilo změnu, aby se vyloučily pochybnosti,  uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Podpory na činnosti související s mechanickou očistou a desinfekcí ustájovacích prostor a chovných zařízení budou tak nově poskytovány formou jednotné sazby.

Kontroloři ministerstvu také vytýkají, že více než 200 milionů korun vyplatilo mlékárnám na úhradu běžných provozních výdajů. „Jednalo se přitom o společnosti, které dlouhodobě vykazují zisk,“ podotkl úřad. 

Podle ministerstva ale podmínky nevylučují z poskytnutí dotací žadatele, kteří jsou v zisku či vlastní větší podnik. Dotační program režimu jakosti mléka resort považuje za klíčový pro zachování konkurenceschopnosti. „Zároveň je důležitý pro omezení kolísání investic a udržení stavu zvířat a produkce,“ uvedlo ministerstvo.

Podle NKÚ nefunguje dobře kontrola. Příjemci někdy dostali proplaceno i bez faktur

Podle NKÚ u národních dotací nefungoval dobře kontrolní systém. V některých případech tak příjemci dostali proplacené neuznatelné výdaje nebo výdaje, na které nedoložili faktury. 

Naopak u dotací z evropských zdrojů nastavilo ministerstvo řídicí systém i podmínky pro poskytování podpor až na některé dílčí nedostatky účinně, míní kontroloři. Chyby se podle nich týkaly dělení investičních projektů z programů rozvoje venkova. Někteří příjemci dotací tak mohli díky rozdělení projektů získat vyšší dotaci, než jakou dovoloval limit, uvedl NKÚ.

SZIF s těmito závěry Nejvyššího kontrolního úřadu nesouhlasí, postup byl podle mluvčí fondu Vladimíry Novákové zcela v souladu s nastavenými podmínkami.